Domov
STROPNÉ SYSTÉMY
pl pl pl pl

Domov » Právne informácie

Právne informácie

Žiadna časť tejto webovej stránky nemôže byť publikovaná bez písomného súhlasu RECTOR Slovakia, organizačná zložka. Tlač, kopírovanie, sťahovanie dát, poprípade iné spôsoby využívania údajov umiestnených na stránke je možné využiť výlučne na súkromné účely a to v medziach povolených zákonom.

Stránka obsahuje všeobecné informácie, ktoré by nemali byť využité odberateľom pre jeho potreby bez predchádzajúcej odbornej konzultácie so spoločnosťou RECTOR Slovakia. RECTOR Slovakia neodporúča svojim zákazníkom riadiť sa výhradne informáciami uvedenými na tejto stránke bez predchádzajúcej odbornej konzultácie konkrétneho riešenia so spoločnosťou RECTOR Slovakia, aby sme náležite preskúmali použiteľnosť danej informácie pre konkrétny zámer. RECTOR Slovakia, ako aj autori informácií umiestnených na stránke, nenesú zodpovednosť za prípadné chybné informácie, ani za žiadne dôsledky vyplývajúce z použitia informácií umiestnených na tejto stránke.

RECTOR Slovakia sa nezaväzuje, ani žiadnym spôsobom nezaručuje, že stránka bude fungovať bezchybne a bez prerušenia. RECTOR Slovakia vynakladá úsilie a využíva prostriedky, ktorých cieľom je ochrana stránky pred vírusmi, škodlivými programami a inými rušivými vplyvmi. Všeobecne je známe, že úplná ochrana pred takýmito vplyvmi nie je možná, v súvislosti s čím RECTOR Slovakia nepreberá zodpovednosť a ani nezaručuje, že využívanie internetovej služby je úplne bezpečné.

Všetky značky výrobkov použité pri tvorbe tejto stránky sú chránené právnymi predpismi o priemyselnom vlastníctve alebo autorských právach a ich používanie je bez príslušného súhlasu oprávneného subjektu zakázané.

RECTOR Slovakia rovnako nepreberá zodpovednosť za obsah iných internetových stránok, ktoré nie sú majetkom RECTOR Slovakia, menovite tých stránok, vďaka ktorým ste sa dostali na túto internetovú stránku, ako aj tých stránok, na ktoré sa môžete dostať prostredníctvom tejto internetovej stránky. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu z uvedených stránok, ani za linky, ktoré sa nachádzajú na uvedených stránkach.

Domov

Právne informácie RECTOR Slovakia, organizačná zložka, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava hore

Firma RECTOR Slovakia je slovenským zastúpením francúzskej skupiny Rector Lesage, ktorá patrí už viac ako 60 rokov medzi lídrov vo výrobe prefabrikátov z predpätého betónu na francúzskom trhu. V Slovenskej republike sme začali svoju činnosť v novembri 2010. Sídlo firmy RECTOR Slovakia je v Bratislave. Obchodné oddelenie firmy, výroba stropných vložiek a centrálny sklad výrobkov je v Turanoch pri Martine, statická kancelária je v Žiline. Výrobu betónových predpätých stropných nosníkov zabezpečujeme v modernom výrobnom závode RECTOR v meste Chrzanow (PL). Našim zákazníkom zaručujeme najlepšie možné konštrukčné riešenia stropov. V ponuke máme dva druhy stropných systémov: stropný systém RECTOBETON a stropný systém RECTOLIGHT. Obidva systémy sú moderným riešením v oblasti stropných konštrukcii použiteľné u všetkých druhov stavieb a na každej z ich úrovní (pivnica, garáž, podlažie, podkrovie, terasa alebo plochá strecha). Strop RECTOBETON: je zložený z betónových predpätých stropných nosníkov a betónových stropných vložiek. * KVALITA - nosníky vyrábané z betónu C 50/60 (B/60), * DĹŽKA NOSNÍKOV - od 1 m do 10 m v násobkoch po 10cm, výška stropu už od 16 cm. Strop RECTOLIGHT: najnovšia generácia stropu – skladá sa z betónových predpätých stropných nosníkov a drevených stropných vložiek - 10-krát ľahšia výplň vo forme strateného debnenia pre stropy s dvojnásobnou únosnosťou.* BEZPEČNOSŤ - záruka bezpečnej práce tak pri ukladaní, ako aj pri zalievaní stropnej konštrukcie *EKONOMIKA - ľahké drevené stropné vložky – až 70 m2 stropu na palete šetrí dopravné náklady *RÝCHLOSŤ MONTÁŽE – jednoduchá a rýchla ručná montáž.
Tagi
stropné systémy najlacnejšie stropy predpäté stropy trámové stropy strop bez montážnych podpier predpäté stropné nosníky predpätý nosník RECTOBETON Uzatvorená stropná vložka stropná vložka rozpätie až do 10 m ľahké stropné nosníky
Návštevníci online: 1 ALPANET - Polskie Systemy Internetowe