Domov
STROPNÉ SYSTÉMY
pl pl pl pl

Domov » Produkty a ich použitie » Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

Stropné systémy RECTOR patria medzi skupinu rebierkových stropov s predpätými nosníkmi,   určenými pre rozpätia od 1 m do 10 m v násobkoch po 10 cm. Po zmonolitnení vzniká rebrový strop s vynikajúcim pomerom hmotnosti a získaného rozpätia, spájajúci v sebe všetky výhody predpätého betónu, ako je subtílnosť nosných prvkov spojená s vysokou únosnosťou stropu.

Maximálna dĺžka nosníkov pri realizácii stropným systémom RECTOBETON je 10 m, pri realizácii stropným systémom RECTOLIGHT je 8 m.

Hrúbka stropnej konštrukcie RECTOR závisí od rozpätia a zaťaženia stropnej konštrukcie a začína už od 16 cm vrátane nadbetonávky.

Minimálne uloženie nosníka na nosnom murive v prípade rekonštrukcii je 7 cm. 

Nosníky sa ukladajú do „káps” vyhotovených v nosných múroch na betónové lôžko vopred pripravené pre tento účel. Zo spodnej strany sú nosníky pri nosnej stene podopreté montážnou podperou. Odporúčame realizáciu stužujúceho venca. Pri nosných múroch do ktorých nie je možné realizovať zodpovedajúci otvor (kapsu) vzhľadom na ich hrúbku, resp. z obavy ich značného oslabenia postupujeme v zmysle obrázku 1. realizáciou tzv. „posunutého stužujúceho venca”.

Obr. 1. Spôsob realizácie posunutého stužujúceho venca

V odôvodnených prípadoch je možné použiť pevnejšie stropné nosníky umožňujúce montáž bez použitia montážnych podpier pre rozpätia do 5,60 m. (5,20 m RECTOBETON, 5,60 m RECTOLIGHT) Nie je to však pravidlom a je potrebný statický výpočet.

  

  

Foto: montáž  systémov RECTOBETON a RECTOLIGHT pri rekonštrukcii

 

Foto: ukážka ľahkej manipulácie s paletou pri stropnom systéme RECTOLIGHT


Na palete je až 70 m2 stropu...Kvalita Rekonštrukcia stropu v podkroví, ...Rekonštrukcia stropu v podkroví, ...RECTOLIGHT s požiarnou odolnosťou REI 60RECTOLIGHT - strop RECTOLIGHT bez montážnych podpier počas betonážeRekonštrukcia historickej budovyJednostranné uloženie nosníkov do Strop bez montážnych podpier - rekonštrukciaJednoduchá manipulácia s RECTOLIGHT-om v stiesnených priestoroch, ...Kontrola kvality na prvom mieste...
Rekonštrukcie objektov
Domov

Právne informácie RECTOR Slovakia, organizačná zložka, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava hore

Firma RECTOR Slovakia je slovenským zastúpením francúzskej skupiny Rector Lesage, ktorá patrí už viac ako 60 rokov medzi lídrov vo výrobe prefabrikátov z predpätého betónu na francúzskom trhu. V Slovenskej republike sme začali svoju činnosť v novembri 2010. Sídlo firmy RECTOR Slovakia je v Bratislave. Obchodné oddelenie firmy, výroba stropných vložiek a centrálny sklad výrobkov je v Turanoch pri Martine, statická kancelária je v Žiline. Výrobu betónových predpätých stropných nosníkov zabezpečujeme v modernom výrobnom závode RECTOR v meste Chrzanow (PL). Našim zákazníkom zaručujeme najlepšie možné konštrukčné riešenia stropov. V ponuke máme dva druhy stropných systémov: stropný systém RECTOBETON a stropný systém RECTOLIGHT. Obidva systémy sú moderným riešením v oblasti stropných konštrukcii použiteľné u všetkých druhov stavieb a na každej z ich úrovní (pivnica, garáž, podlažie, podkrovie, terasa alebo plochá strecha). Strop RECTOBETON: je zložený z betónových predpätých stropných nosníkov a betónových stropných vložiek. * KVALITA - nosníky vyrábané z betónu C 50/60 (B/60), * DĹŽKA NOSNÍKOV - od 1 m do 10 m v násobkoch po 10cm, výška stropu už od 16 cm. Strop RECTOLIGHT: najnovšia generácia stropu – skladá sa z betónových predpätých stropných nosníkov a drevených stropných vložiek - 10-krát ľahšia výplň vo forme strateného debnenia pre stropy s dvojnásobnou únosnosťou.* BEZPEČNOSŤ - záruka bezpečnej práce tak pri ukladaní, ako aj pri zalievaní stropnej konštrukcie *EKONOMIKA - ľahké drevené stropné vložky – až 70 m2 stropu na palete šetrí dopravné náklady *RÝCHLOSŤ MONTÁŽE – jednoduchá a rýchla ručná montáž.
Tagi
RECTOBETON Strop RECTOLIGHT Strop nad odvetraným priestorom
Návštevníci online: 1 ALPANET - Polskie Systemy Internetowe