RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

PRÁVNE INFORMÁCIE

Domov » PRÁVNE INFORMÁCIE

veľkosť textu: A | A | A

Žiadna časť tejto webovej stránky nemôže byť publikovaná bez písomného súhlasu RECTOR Slovakia, organizačná zložka. Tlač, kopírovanie, sťahovanie dát, poprípade iné spôsoby využívania údajov umiestnených na stránke je možné využiť výlučne na súkromné účely a to v medziach povolených zákonom.

Stránka obsahuje všeobecné informácie, ktoré by nemali byť využité odberateľom pre jeho potreby bez predchádzajúcej odbornej konzultácie so spoločnosťou RECTOR Slovakia. RECTOR Slovakia neodporúča svojim zákazníkom riadiť sa výhradne informáciami uvedenými na tejto stránke bez predchádzajúcej odbornej konzultácie konkrétneho riešenia so spoločnosťou RECTOR Slovakia, aby sme náležite preskúmali použiteľnosť danej informácie pre konkrétny zámer. RECTOR Slovakia, ako aj autori informácií umiestnených na stránke, nenesú zodpovednosť za prípadné chybné informácie, ani za žiadne dôsledky vyplývajúce z použitia informácií umiestnených na tejto stránke.

RECTOR Slovakia sa nezaväzuje, ani žiadnym spôsobom nezaručuje, že stránka bude fungovať bezchybne a bez prerušenia. RECTOR Slovakia vynakladá úsilie a využíva prostriedky, ktorých cieľom je ochrana stránky pred vírusmi, škodlivými programami a inými rušivými vplyvmi. Všeobecne je známe, že úplná ochrana pred takýmito vplyvmi nie je možná, v súvislosti s čím RECTOR Slovakia nepreberá zodpovednosť a ani nezaručuje, že využívanie internetovej služby je úplne bezpečné.

Všetky značky výrobkov použité pri tvorbe tejto stránky sú chránené právnymi predpismi o priemyselnom vlastníctve alebo autorských právach a ich používanie je bez príslušného súhlasu oprávneného subjektu zakázané.

RECTOR Slovakia rovnako nepreberá zodpovednosť za obsah iných internetových stránok, ktoré nie sú majetkom RECTOR Slovakia, menovite tých stránok, vďaka ktorým ste sa dostali na túto internetovú stránku, ako aj tých stránok, na ktoré sa môžete dostať prostredníctvom tejto internetovej stránky. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu z uvedených stránok, ani za linky, ktoré sa nachádzajú na uvedených stránkach.

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube