RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

PRE A PROTI SKLADANÝM STROPOM

Domov » VADEMECUM » PRE A PROTI SKLADANÝM STROPOM

veľkosť textu: A | A | A

Každý typ stropu, či odliaty priamo na stavbe (monolitický strop) alebo je prefabrikovaný, má svoje argumenty a protiargumenty pre použitie na konkrétnej stavbe. Pozrime sa teda bližšie na argumenty v prospech a neprospech daného riešenia.

ARGUMENTY PRE POUŽITIE SKLADANÉHO STROPU:

 1. Rýchla a jednoduchá manuálna montáž

Za veľkou obľubou rebierkových (ďalej aj skladaných alebo prefabrikovaných) stropov stojí najmä ich jednoduchá a rýchla montáž. Čas potrebný na zhotovenie 1 m2  stropu RECTOBETON je približne 1,35 Normohodiny/1 m2. Rovnakú plochu stropu je možné zrealizovať ešte rýchlejšie pri použití stropného systému RECTOLIGHT, kde nám realizácia 1 m2 zaberie len 0,65 Normohodiny. Všeobecne povedané, skladané stropy montujeme v priemere 2x rýchlejšie ako monolitické železobetónové stropy odliate priamo na stavbe.

 1. Predpätý prefabrikovaný nosník

Technológia „predpätého“ betónu urobila z rebierkových stropov veľmi pevný konštrukčný prvok, ktorý umožňuje navrhovať a realizovať stropy s väčšími rozponmi a vyššou únosnosťou. Jednou z najväčších výhod je predovšetkým skutočnosť, že stropy pri používaní „nepraskajú a nevytvárajú sa v nich trhliny“.

 1. Bez potreby použitia ťažkých zdvíhacích zariadení

Stropné nosníky majú hmotnosť približne 16-21 kg/bm. Vďaka nízkej hmotnosti prefabrikátov je možné takmer všetky typy nosníkov montovať ručne, napríklad bez žeriavu. V prípade výstavby rodinných domov sa dodávky prefabrikátov uskutočňujú spravidla oveľa skôr ako je predpokladaná montáž stropu. Montážne práce nezávisia teda od dodacej lehoty ani od dostupnosti ťažkej stavebnej techniky, ktorá má mnohokrát problém dostať sa jednoducho na miesto realizácie.

Betónové stropné vložky (11-20 kg/kus), stratené debnenie RECTOLIGHT (4,9-7,7 kg/kus) alebo stratené debnenie RECTOPLAST (2,70 kg/kus) sa inštalujú ručne. Počas vykládky je dobré zabezpečiť, aby boli palety s materiálom rozostavené vo vnútri budovy alebo čo najbližšie k miestu realizácie, aby sme zbytočne nestrácali čas na presuny materiálu.

Predpäté prefabrikované preklady PLX (19,6 kg/bm) alebo predpäté prefabrikované prievlaky PPR (21 kg/bm) sú tiež relatívne ľahké a nevyžadujú použitie ťažkej zdvíhacej techniky.

 1. Vysoká popularita skladaných stropov

Rebierkové stropy patria k najčastejšie používaným prefabrikovaným stropom v Slovenskej republike. Prakticky každý realizátor sa musel minimálne raz stretnúť s týmto  typom stropov. Riešenia sa líšia materiálmi a rôznymi typmi nosníkov, princíp montáže je však podobný, takže realizátori nemajú s ich montážou problém.

 1. Rôzne výšky stropov

Široká škála stropných výplní  umožňuje navrhovať stropy od výšky 16 cm do výšky 34 cm v násobkoch po 1 cm. Vďaka tomu môžu byť stropy ekonomicky výhodné a prispôsobené takmer akémukoľvek dizajnu. Ak chceme znížiť výšku stropu, môžeme zvoliť pevnejšie nosníky alebo zvýšiť ich počet tak, aby bol strop ešte tenší pri zachovaní rovnakej únosnosti a rozpätia.

 1. Isokorby a znížené zóny

Zóny so zníženými stropnými vložkami alebo zníženým strateným debnením sa používajú okrem iného aj pre tradične konštruované balkóny (konzoly)  alebo čoraz častejšie balkóny s tepelne izolačnými spojkami, ktoré nazývame „Isokorby“. Nízke stropné „výplne“ umožňujú správnu inštaláciu „Isokorbov“ a eliminujú potrebu debnenia. Najväčšou výhodou, samozrejme okrem nižších tepelných strát, je malá hrúbka dosky, ktorú nie je potrebné zatepľovať ako pri tradičných riešeniach.

 1. Nižšia spotreba ocele

Stropné nosníky majú svoju vlastnú výstuž a samotné nevyžadujú dodatočné vystuženie. Pre správnu realizáciu samotného stropu je však veľmi dôležitá dodatočná výstuž (výstuž nad podperami a kari sieť). Kari siete nahrádzajú deliace rebrá a rozdeľujú bodové sily na väčšiu plochu, vďaka čomu strop "pracuje" rovnomerne a výstuž nad podperami v nadbetonávke zodpovedá za prenos ťahových síl.

Celková spotreba ocele, okrem výstuže venca, ktorá sa vyskytujú pri všetkých typoch betónových stropov, je najčastejšie od 3 do 4 kg na 1 m2 stropu. Je to veľmi malá spotreba vzhľadom na to, že monolitické alebo filigránove stropy vyžadujú cca 15-20 kg ocele na 1 m2 stropu.

 1. Nižšia spotreba betónu

Spotreba betónu závisí najmä od výšky stropne výplne, výšky nadbetonávky a počtu nosníkov v stropnom rebre. Najnižšie stropy vysoké 16 cm si vyžadujú len cca 50 litrov betónu na 1 m2 stropu. Pre porovnanie, železobetónové stropy s hrúbkou 18 cm vyžadujú až 180 l betónu na 1 m2 stropu.

 1. Nižšie náklady na realizáciu

Vzhľadom na nižšiu spotrebu materiálu (betónu a ocele), krátky čas výstavby a nižšiu cenu prefabrikovaných prvkov, sú prefabrikované riešenia cenovo veľmi konkurencieschopné v porovnaní s inými konštrukčnými riešeniami.

 1. Menšia náchylnosť na cenové výkyvy materiálových vstupov

Konečnú cenu monolitických železobetónových stropov do značnej miery ovplyvňujú meniace sa ceny ocele, dreva, preglejky, OSB dosiek a podobne. Náklady na zhotovenie takéhoto stropu môžu v závislosti od sezóny a aktuálnych cien krátkodobo kolísať až do niekoľkých desiatok percent. V prípade rebierkových stropov ktoré sú ľahšie a pri ich montáži vyžadujú niekoľkonásobne nižšiu spotrebu betónu a ocele, majú cenové výkyvy základných materiálov oveľa menší vplyv na konečnú cenu konštrukcie stropu.

 1. Tovar okamžite k dispozícii – NA SKLADE

Výroba stropných nosníkov a stropných výplní prebieha kontinuálne. Sklady disponujú adekvátnymi zásobami prefabrikátov, aby bolo možné tovar dopraviť na stavbu veľmi rýchlo. Veľkou výhodou rebierkových stropov je ich dostupnosť, čo je badateľné najmä počas vrcholiacej stavebnej sezóny. Čakacia doba na veľké prefabrikáty (spiroll a filigrán) sa často predlžuje na niekoľko mesiacov, pričom predpäté nosníky sú najčastejšie dostupné okamžite po objednávke.

 1. Možné zmeny v priebehu výstavby

V priebehu výstavby dôjde často ku zmenám, ktorú vyžadujú rýchle prispôsobenie sa novej situácii (napríklad zmena rozmerov stavby pri rekonštrukciách objektov). Pri rebierkovom strope je zmena otázkou rýchleho prepočtu, pri iných veľkých doskových konštrukciách sa však výrazne ťažšie vysporiada stavebník alebo výrobca so zmenou ktorá nastala a bola neskôr odhalená.

 1. Menší počet montážnych podpier (MP) pri betonáži, alebo aj bez MP

Pevný a únosný predpätý nosník obmedzuje počet montážnych podpier potrebných pre správnu realizáciu stropu. V porovnaní s monolitom môže byť úspora na menšom počte podpier až 40 – 60 %. Do rozpätia 2 metrov (napr. chodby) sa stropy väčšinou nepodopierajú, od rozpätia 2,1 do 4,5 m stačí 1 rad podpier a pri rozpätí nad 4,5 m maximálne 2 montážne podpery.

Bez použitia montážnych podpier je možné realizovať stropy s rozpätím do 5,2 m pri systéme RECTOBETON a cca 5,6 m pri systémoch RECTOLIGHT a RECTOPLAST. Na tento účel sa vo fáze projektovania vyberú tzv. „špeciálne nosníky“, ktoré vyrába RECTOR na zákazku cca do 14 dní od záväznej objednávky.

 1. Veľké rozpätia

Predpätý nosník vďaka svojim vlastnostiam umožňuje montáž stropov do svetlosti až 9,80 m. Ľahké stropné výplne odľahčia strop, takže aj pri väčších rozponoch je zachovaná primeraná únosnosť.

 1. Vysoká únosnosť predpätých stropov

Vďaka použitiu technológie „predpätých nosníkov“ je možné získať vyššiu únosnosť stropov a bodové zaťaženie, napríklad od stĺpikov z krovu je možné jednoducho preniesť pomocou zvýšeného počtu nosníkov, čím odpadá nutnosť realizácie monolitických prvkov (prievlakov, ...).

 1. Nízka hmotnosť

Nízka hmotnosť skladaných stropov sa priamo premieta do zníženia hmotnosti celej stavby. V porovnaní so stavbou so železobetónovými (monolitickými)  stropmi platí, že čím vyššia je stavba, tým väčšie sú finančné rozdiely. Ľahšia stavebná konštrukcia znamená aj menšie prierezy nosníkov, stĺpov a základových pásov, čím vznikajú ďalšie úspory vyplývajúce z nižšej spotreby betónu a ocele. V prípade nadstavby ďalších podlaží nad už existujúcou budovou sa uprednostňujú vždy ľahšie riešenia s menším zaťažením existujúcich základov.

 1. Sloboda v rozmiestnení deliacich priečok

Stropy v bytových nájomných domoch sú najčastejšie navrhnuté pre akékoľvek rozmiestnenie vnútorných deliacich nenosných priečok. Používatelia si tak môžu zvoliť individuálne usporiadanie priečok, alebo ho vedia bez problémov zmeniť počas používania. Toto riešenie ocenia nielen samotní používatelia, ale aj developeri, ktorí majú istotu že strop bude spĺňať všetky konštrukčné požiadavky. Riešenie s plošným zaťažením stropu určitým druhom priečok však nemusí byť finančne najvýhodnejším riešením.

 1. Väčší poriadok na stavbe, ...

Pri montáži  rebierkových stropov sa nepoužíva debnenie,  ktoré je nutné pred a po jeho použití očistiť. Prefabrikované prvky (nosníky, stropné vložky a stratené debnenie) je možné rezať a prvky je možné využiť takmer na 100 %.

Akékoľvek ďalšie prvky (balkónové  znížené zóny, schodiskové zóny, nosníky skryté v hrúbke stropu) sú prakticky 100 % nahradené prefabrikátmi ako stratené debnenie. Oveľa menší počet montážnych podpier uľahčuje pohyb pod stropom pri jeho montáži. Ak sa ešte použije doplnkové debnenie venca REKORD z extrudovaného polystyrénu (XPS), po demontáži podpier je strop hotový. Nie je viac potrebné demontovať debnenie ako pri monolite a okraje stropu sú rovné (v prípade zle vyhotoveného debnenia venca doskovým debnením sa stáva, že hrana stropu nie je rovná a vyžaduje si následné dodatočné opracovanie).


 

 1. Stropy bez prasklín a nadmerných priehybov

Predpätý nosník a kari siete v nadbetonávke robia strop veľmi tuhým. Navrhovaný priehyb je zvyčajne na úrovni nepresahujúcej 1/500 rozpätia stropu (2 mm na 1 bežný meter). Vďaka kari sieti nie je potrebné realizovať deliace rebrá a bodové zaťaženie je rovnomerne rozložené na veľkú plochu stropu. V skutočnosti sú priehyby menšie, ako sú navrhnuté. Stropy s predpätými nosníkmi nepraskajú a z tohto dôvodu sa v bytových domoch ako alternatíva k železobetónovým stropom stále viac využívajú riešenia využívajúce predpäté nosníky.

 1. Požiarna odolnosť stropov

Veľmi široká škála dosiahnuteľnej požiarnej odolnosti (až REI 240) umožňuje voľnosť pri navrhovaní a použití stropov v budovách so zvýšenými požiadavkami súvisiacimi s požiarnou odolnosťou.

 1. Akustika

Skúšky rebierkových stropov RECTOR vrátane ich realizácie finálnych vrstiev ukázali, že pri minimálnej výške stropu 20 cm sú splnené všetky požadované akustické parametre. Najväčší vplyv na zlepšenie akustiky má celková hmota stropu a materiály použité na jeho konečnú úpravu.

 1. Projektová kancelária RECTOR

Tím skúsených projektantov RECTOR Vám poskytne podporu od fázy konceptu až po detailný návrh stropu. Pomocou nášho programu EURYDICE vieme rýchlo a precízne navrhnúť stropný systém v zmysle Vašich individuálnych potrieb. Každý strop RECTOR, aj ten najmenší, má pridelené svoje individuálne číslo – tzv. LP číslo projektu, ktoré vieme rýchlo dohľadať.  V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť priamo na našich projektantov alebo obchodných zástupcov telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 1. Podklady pre projektantov a realizátorov

Všetky príručky a inštruktážne videá sú dostupné na našej webovej stránke.

 1. Čo môže ovplyvniť naše rozhodnutie a výber iného typu stropu

Neexistuje takzvané ideálne riešenie, ktoré by bolo dokonalé a najlepšie v každom ohľade. Na trhu teda nájdeme niekoľko desiatok druhov stropov a takmer každý jeden z nich bude v niečom vyčnievať z konkurencie. Týmto rozlišovacím znakom môže byť druh materiálu (drevo, oceľ, betón), spôsob montáže (ručná, pomocou žeriavu), samotný projekt stavby ( výlučne na monolit,...), prístupnosť na stavbu, rozpätie stropu,  alebo v konečnom dôsledku cena. Pokiaľ hovoríme o cene je dôležité zvážiť, koľko nás bude stáť 1 m2 hotového stropu. Kúpiť lacnejšie nosníky a stropné výplne mnohokrát neznamená lepšiu výslednú cenu stropu. Zvážme teda, ktoré riešenia budú tou najlepšou voľbou pre nás.

 1. Zložitejšie konštrukčné systémy (obojsmerná výstuž)

Rebierkové (skladané, alebo aj miako) stropy sú vystužené v jednom smere, preto vyžadujú oporu na protiľahlých nosných stenách alebo prievlakoch (prekladoch,...) a veľmi dobre fungujú v jednoducho projektovaných budovách. V prípade zložitej geometrie (veľké schodiskové otvory, dlhé konzoly na ktorých sa muruje, ...) si konštrukčný systém vyžaduje obojsmernú výstuž, teda podoprenie na všetkých stenách po obvode miestnosti.

 1. Rozpätia nad 9,80 m

Maximálna dĺžka stropných nosníkov RECTOR je 10 m pre maximálnu svetlosť miestnosti 9,80 m, čo je značná dĺžka pre výšku nosníka len 13 cm. Pokiaľ však máme budovy s väčšími rozpätiami, naviac vyžadujúcimi prenos veľmi ťažkých bremien, mali by sme hľadať iné konštrukčné riešenia ako napríklad veľkorozmerné prefabrikáty.

 1. Stropy pre vysoké zaťaženia (bazény, parkoviská,...)

Ako železobetónové (monolitické) alebo predpäté veľkoplošné (spiroll) sa najčastejšie navrhujú stavby s veľmi vysokým zaťažením, ako sú napríklad bazény, ťažké sklady alebo stropy, po ktorých sa môžu pohybovať vozidlá.

 1. Nevhodné podmienky pre zakladanie stavieb

Na zamokrených pozemkoch, kde je vysoké riziko nerovnomerného sadania stavby, sa stropy a dokonca aj steny najčastejšie navrhujú ako železobetónové. Toto riešenie zaisťuje veľmi vysokú tuhosť celej konštrukcie a obmedzuje trhliny spôsobené „sadaním stavby“.

 1. Drevostavby

Kým stropy je možné založiť napríklad na oceľovej konštrukcii, v prípade drevostavby nie je možné použiť betónové stropy. Aj strop RECTOLIGHT, ktorý pripomína drevené prvky, si vyžaduje murovanú alebo oceľovú konštrukciu.

 1. Montáž stropu bez podpier počas betonáže

Bez použitia montážnych podpier je možné realizovať stropy s rozpätím do 5,2 m pri systéme RECTOBETON a cca 5,6 m pri systémoch RECTOLIGHT a RECTOPLAST. Na tento účel sa vo fáze projektovania vyberú tzv. „špeciálne nosníky“, ktoré vyrába RECTOR na zákazku cca do 14 dní od záväznej objednávky.

 1. Priekopníci rýchleho stavania

Prefabrikácia sa môže týkať nielen jednotlivých konštrukčných prvkov, ale aj celých stavebných celkov, ako sú steny a stropy. Takéto konštrukcie je možné pripraviť v prefabrikátoch, do ktorých sú vopred osadené aj fasádne okná a pomocou ťažkej techniky sa na stavbu umiestňujú hotové prvky. Výstavba takejto stavby sa dá skrátiť na niekoľko týždňov, no treba pamätať na to, že príprava a práce v montážnych halách začínajú niekoľko mesiacov vopred.

 1. Vyhodnotenie na záver

Prevaha argumentov v prospech technológie skladaných stropov len potvrdzuje ich univerzálnosť a jednoduchosť. Sú samozrejme stavby, kde sa pri výbere stropu nebude brať ohľad na toto riešenie. Vo väčšine prípadov sú však technické parametre a dosiahnuteľné rozpony dostatočné pre správny návrh a realizáciu stropu.

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

 • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
 • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
 • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
 • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
 • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
 • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
 • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
 • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube