RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

PREFABRIKOVANÝ STROP ALEBO MONOLIT

Domov » VADEMECUM » PREFABRIKOVANÝ STROP ALEBO MONOLIT

veľkosť textu: A | A | A

Výstavba tradičného železobetónového stropu je nielen finančne nákladná, ale aj náročná a preto je problém nájsť kvalifikovaných odborníkov, ktorí by sa takejto úlohy ujali. Výbornou alternatívou železobetónového stropu (monolitu) je prefabrikovaný skladaný (rebierkový) strop. Vďaka manuálnej montáži sa všetky práce dajú vykonať oveľa rýchlejšie a lacnejšie, pretože nie je potrebná ťažká zdvíhacia technika. Tým sa však výhody tohto typu stropu nekončia.

Stropy jednotlivých podlaží sú dôležitým prvkom každej stavby a nezodpovedajú len  za oddelenie jednotlivých podlaží od seba. Ich úlohou je aj prenášať zaťaženie a stužovať konštrukciu v horizontálnom smere, chrániť jednotlivé podlažia pred hlukom, prenosom tepla a vodnej pary, ako aj pred šírením požiaru. Monolitické (železobetónové) stropy plnia všetky tieto úlohy dobre, ale pre skutočnosť že sa zhotovujú výlučne na stavbe a riešenie je náročné, prácne a technologicky zložité na realizáciu, sa čoraz viac hľadajú alternatívy, ako ich nahradiť. Impulzom pre voľbu iných riešení ako železobetónových je aj ich vysoká cena, ktorá sa rovná zložitosti tohto typu konštrukcie, nákladov na samotný materiál (predovšetkým oceľ) a potrebu ťažkých a drahých zdvíhacích zariadení.

 „Niet divu, že prefabrikované predpäté betónové stropy získavajú čoraz viac na popularite. Na rozdiel od železobetónových stropov ako aj prefabrikovaných betónových stropov s priehradovými nosníkmi sa predpäté betónové stropy veľmi ľahko skladujú, prepravujú, montujú bez použitia drahých zdvíhacích mechanizmov ako aj lepšie povrchovo upravujú" hovorí Ing. Róbert Rybár zo spoločnosti RECTOR Slovakia, ktorá je výrobcom a dodávateľom rebierkových stropných systémov RECTOR.

Rebierkové stropy v dvoch variantoch.

Spoločnosť RECTOR ponúka stropné systémy v dvoch verziách. Prvou sú stropy z predpätých betónových stropných nosníkov ktoré sa vyrábajú od 1,0 do 10,0 m v násobkoch po 10 cm (montáž bez podpier počas betonáže pri použití špeciálnych nosníkov je možná cca do svetlosti 5,5 metra) a betónových stropných vložiek pod názvom RECTOBETON. Výška stropu v tomto systéme sa pohybuje od 16 do 34 cm a výška stropných vložiek od 8 do 25 cm. K dispozícii je aj príslušenstvo - prefabrikované oceľové výmeny, predpäté nosné preklady a prievlaky, debnenie venca ako aj závesy pre montáž podhľadov. Celý systém umožňuje rýchlu a efektívnu výstavbu stropov v novostavbách ako aj rekonštrukciách rodinných, bytových a administratívnych budov, zdravotníckych zariadení, škôl, skladov, obchodných, servisných a iných objektov. Stropy RECTOBETON poskytujú vynikajúcu zvukovú izoláciu a sú ohňovzdorné, čo potvrdzujú aj testy vykonané Výskumným ústavom stavebným.

Druhou verziou sú stropy z predpätých betónových stropných nosníkov a strateného debnenia pod názvom RECTOLIGHT. Stropy RECTOLIGHT majú nižšiu hmotnosť ako stropy RECTOBETON vďaka použitiu ľahkých pod vysokým tlakom lisovaných stratených debnení z dreva. Možno z nich zhotoviť stropy s rozpätím do 8,5 m (montáž bez podpier počas betonáže je možná montáž až do svetlosti 5,6 m). Výška stropu v tomto systéme sa pohybuje od 16 do 30 cm, vďaka čomu sú vhodné pre novostavby, rekonštrukcie a nadstavby rodinných a bytových domov, ako aj pre rekonštrukcie stropov v historických budovách. Do strateného debnenia RECTOLIGT je možné pomocou jednoduchých nástrojov vyrezať otvory rôznych tvarov, dielce sa ľahko režú a výborne sa s nimi manipuluje v stiesnených priestoroch. „RECTOLIGHT sa dá veľmi ľahko prispôsobiť aj tým najkomplikovanejším projektom," hovorí Ing. Róbert Rybár zo spoločnosti RECTOR Slovakia.

Aj v tomto systéme sa používajú kari siete, ktoré nahrádzajú potrebu deliacich rebier, čím sa proces výstavby stropu výrazne uľahčuje, zrýchľuje a zlacňuje. Nie sú potrebné dištančné podložky pre vymedzenie krytia siete v nadbetonávke, pretože sú integrované v stratenom debnení ako jeho súčasť.

 

Čo ešte robí z rebierkových (skladaných) stropov  čoraz obľúbenejšiu voľbu oproti monolitickým železobetónovým konštrukciám?

Samozrejme, k dispozícii je aj široký sortiment doplnkového príslušenstva, ktoré je pre stavebné realizačné tímy veľkou pomocou. Do tejto skupiny patrí debnenie venca v rôznych výškach (funkcia debnenia a zároveň tepelná izolácia – 35 mm XPS) , oceľové prefabrikované výmeny (realizácia otvorov väčších ako osová vzdialenosť stropných nosníkov), predpäté prefabrikované nosné preklady PLX (preklady nad otvormi), predpäté prefabrikované nosné prievlaky PPR (nad veľkými otvormi, pre spájanie stropných dosiek, riešenia pri otvoroch v strope,...) ako aj univerzálne závesy RECTOLIGHT ako medzikus medzi stropným nosníkom a závesmi od iných výrobcov. Všetky tieto prvky sú plne kompatibilné so stropmi RECTOR, čo výrazne uľahčuje proces montáže a znižuje celkové náklady na realizáciu. Ich použitie sa zároveň premieta aj do vysokej kvality a únosnosti montovaných stropov.

 

Jednoduchosť a všestrannosť použitia, rýchla montáž bez komplikácii, bez potreby tradičného doskového debnenia a realizácie prácnych a drahých deliacich rebier - to sú hlavné aspekty, ktoré robia z prefabrikovaných betónových stropov nielen výhodnú alternatívu k železobetónovým stropom, ale čoraz častejšie jedinú zvažovanú možnosť. Rebierkové stropy RECTOR sú veľmi ekonomickým riešením, pretože šetria náklady na výstavbu, dopravné a materiálové náklady (pri podopretí stropu sa použije až o 60 % menej stojok ako v prípade železobetónových stropov, ako aj 2 až 3-krát menej betónu.

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube