RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

STROPY PRE DEVELOPEROV

Domov » VADEMECUM » STROPY PRE DEVELOPEROV

veľkosť textu: A | A | A

Strop je dôležitým prvkom konštrukcie budovy a najčastejšie sa typ stropu odsúhlasuje už v štádiu projektovania. Okrem samotnej funkčnosti, dizajnu a vysokej kvality musí byť toto riešenie zároveň aj cenovo atraktívne.

Osvedčené riešenie.

Rebierkové (skladané) predpäté stropy RECTOR sú na slovenskom trhu dostupné od roku 2010. Odvtedy sa stali neodmysliteľnou súčasťou stavebného trhu a používajú sa nielen v rodinných a viacgeneračných bytových domoch, ale aj vo verejných budovách, garážach, terasách, ... V súčasnosti sú stropy RECTOR dodávané na viac ako 1100 stavieb ročne. Použitie predpätého nosníka nám umožnilo vytvoriť zaujímavý systém, ktorý je výhodnou alternatívou k iným stropom (železobetónovým, filigránovým, skladaným, alebo spirolom). Malorozmerové a ľahké elementy uľahčujú montáž a umožňujú inštaláciu aj na iné ako pravouhlé stropné polia.

Bez priehybov a prasklín.

Použitím technológie predpätého betónu sa odstránili nevýhody systémov s priehradovými nosníkmi, vrátane možnosti vzniku trhlín. Predpäté nosníky „RS“ zaručujú vysokú tuhosť s minimálnym priehybom stropu a kari siete uložené v nadbetonávke nahrádzajú „deliace rebrá“ a umožňujú prenos bodového zaťaženia na väčšiu plochu stropu. Ťažké deliace steny alebo stĺpiky konštrukcie krovu môžu teda spočívať priamo na strope. Na rozdiel od železobetónových stropov, stropy RECTOR v dôsledku predpätia betónu začínajú „pracovať“ oveľa skôr a malé priehyby vznikajú neskôr ako u stropov železobetónových.

RectobetonRectobeton

Jednoduchá a rýchla montáž.

Nízka hmotnosť nosníkov (16-21 kg/m) a stropných vložiek (13-20 kg/ks) znamená, že tieto stropy je možné montovať ručne a vo väčšine prípadov bez neustáleho používania ťažkej zdvíhacej techniky. Na veľkých, viacposchodových staveniskách vybavených žeriavom je montáž ešte rýchlejšia. Nosníky je možné vykladať na nosné murivo priamo z ložnej plochy nákladného auta.

Belka RectorBelka Rector

Vysoká kvalita.

Na výrobu predpätých nosníkov sa používa betón triedy C50/60. V skutočnosti vzorky betónu dosahujú parameter C70/85, ktorý v porovnaní s najbežnejšie používaným betónom na stavbách C20/25 dáva cca 3-krát väčšiu pevnosť v tlaku. Nosník je predpätý oceľovými lanami s pevnosťou 2060 MPa, čo tiež dáva cca 4-krát väčšiu pevnosť v ťahu v porovnaní so štandardnou betonárskou oceľou (500 MPa). Výsledkom spojenia obidvoch materiálov spolu s vysokými štandardmi výroby je produkt, ktorý dokonale zapadá k moderným technológiám, ktoré splnia a uspokoja požiadavky náročných investorov.

Výhody predpätého betónu.

Predpínanie betónu je metóda, ktorá je známa už desaťročia a jej hlavnými výhodami sú:

 • možnosť vyhotovenia ľahšej konštrukcie (nižšie stropy, menšia spotreba betónu),
 • zníženie priehybov (stropy sú navrhnuté na priehyby L/500, nie L/250),
 • schopnosť prenášať ťažké bremená (nižšia spotreba ocele s vyššou nosnosťou konštrukcie),
 • relatívne nízka cena v porovnaní s monolitickým stropom,
 • vysoká odolnosť voči vonkajším faktorom (kvalitný betón),
 • prvky vyrobené z betónu vysokej kvality sú ľahké, čo uľahčuje ich montáž (kvalitný betón a výroba v oceľových formách umožňujú zmenšiť prierez prvku, čo má priamy vplyv na nižšiu hmotnosť prefabrikovaného prvku).

Úspory:

Relatívne nízka cena realizácie u predpätých betónových stropov v porovnaní so železobetónovými stropmi je spôsobená nižšou spotrebou na materiál:

 • nižšia spotreba betónu: pri výške stropu 20 cm je v prípade železobetónového stropu potrebných 200 litrov betónovej zmesi na 1 m2 stropu. Pri prefabrikovanom strope bude potreba betónu približne 70 l/m2,
 • nižšia spotreba ocele: v prípade železobetónového stropu sa na 1 m2 stropu použije 15 až 25 kg armovacej ocele, naproti tomu pri stropoch RECTOR  sa použijú len  cca 3 až 4 kg ocele na jeden m2,
 • menej montážnych podpier: vysoká tuhosť nosníkov umožňuje menej montážnych podpier vo fáze montáže (v miestnostiach do rozponu 4,5 m väčšinou stačí 1 podpera a pri väčších rozponoch max. 2 montážne podpery),
 • debnenie predstavuje náklady na dopravu, logistiku na stavbe, samotný materiál a prácu. Železobetónový strop vyžaduje použitie debnenia na celej ploche. Prefabrikované stropy nahrádzajú časovo náročné a často aj veľmi drahé debnenie. Dokonca aj zóny vyžadujúce dodatočné vystuženie (balkónová zóna, znížená zóna pri napojení ramena schodiska alebo znížené zóny v miestach kde sú na strope položené stĺpiky z konštrukcie krovu) sú realizované pomocou nízkych stropných vložiek, ktoré slúžia ako stratené debnenie. V prípade ak použijeme aj stratené debnenie venca REKORD, prakticky eliminujeme debnenie na stavbe.

Rýchlosť montáže.

Doba montáže stropu RECTOBETON je približne 1,35 normohodiny / 1 m2 a je približne dvakrát rýchlejšia ako montáž železobetónového stropu (2,7 normohodiny / 1 m2). Výberom stropu RECTOLIGHT je možné strop postaviť ešte rýchlejšie (0,65 normohodiny / 1 m2), pretože jeden panel (cca 6 kg) nahradí až 6 betónových tvárnic (cca do 120 kg / 6 ks).

Technická pomoc.

Všetky zmeny na stavbe sú priebežne konzultované a zohľadnené v projekte aj tesne pred dodávkou stropov. Malé zmeny vykonané vo fáze montáže (napr. umiestnenie a rozmery otvorov) je možné upraviť pri rozkladaní stropných nosníkov. V „Príručke pre realizátorov“ podrobne vysvetľujeme jednotlivé fázy montáže a naši technickí a obchodní poradcovia často robia školenia aj priamo na stavbe. Každý navrhnutý strop RECTOR má svoje individuálne číslo, takže pokiaľ máte nejaké otázky priamo súvisiace so samotným projektom, môžete zavolať do projekčnej kancelárie RECTOR, kde Vám s radosťou poradíme.

Priečky a ich slobodné umiestnenie.

Vo fáze projektovania sa rozhoduje o hmotnosti deliacich stien (priečok) a o ich umiestnení. V prípade bytových domov a najbežnejších deliacich stien (keramika, pórobetón alebo silikát v hrúbke do 80 mm) investori väčšinou žiadajú možnosť ľubovoľného usporiadania interiéru s možnosťou neskoršej zmeny usporiadania priečok. Vo fáze návrhu preto pri projektovaní stropov RECTOR uvažujeme o tzv. plošnom zaťažení deliacich stien na strope, ktoré nám umožňuje kedykoľvek zmeniť ich umiestnenie za predpokladu dodržanie vypočítaného zaťaženia.

Predvídateľná cena stropu.

Vzhľadom na nízku spotrebu betónu a ocele sú už v čase vypracovania cenovej ponuky na strop RECTOR známe celkové náklady. Tieto sumarizujeme vždy po dokončení každého projektu (cenová ponuka na stropné nosníky a stropné vložky + výkaz dodatočných nákladov na 1 m2 stropu). Na základe zoznamu materiálov a presnej spotreby betónu a ocele v danom projekte vieme pomerne presne stanoviť celkové náklady na realizáciu.

Možnosť zmeny stropu.

Nič vám nebráni vo výmene stropu ani v štádiu, keď ste už s výstavbou začali. Projekčná kancelária RECTOR, ktorá má k dispozícii smernice pre projektovanie (zaťaženie, geometria, akustika, požiarna odolnosť, ...), vyberie strop RECTOR, ktorý je „šitý na mieru“ na základe platných noriem a Vašich požiadaviek. Často sa stáva, že zákazník ktorý začal s výstavbou má problém s kúpou stropu, ktorý má v projekte – akýkoľvek strop vhodný pre náš systém vieme prepočítať a nahradiť v termíne od 3 do 14 dní.

Dostupnosť materiálu na skladoch RECTOR.

Stropné nosníky RECTOR máme na našich skladoch a v prevažnej miere sú dostupné ihneď (od 1,0 do 6,5 m sú nosníky skladom, od 6,6 do 10,0 m cca do 10-14 dní od záväznej objednávky). Stropné vložky RECTOBETON, stratené debnenie RECTOLIGHT, debnenie venca REKORD, prefabrikované predpäté prievlaky PPR, prefabrikované predpäté preklady PLX, oceľové výmeny od 800 – 1200 mm ako aj závesy RECTOLIGHT sú dostupné na skladoch k okamžitému odberu.

Na záver.

Stropy RECTOR majú v Európe dlhú tradíciu a úspešne sa používajú už takmer 65 rokov. Rastúci záujem o prefabrikáciu, ktorá urýchľuje proces výstavby a zaručuje vysoké úžitkové vlastnosti na mnoho desiatok rokov znamená, že viac ako 7 miliónov ľudí v celej Európe teraz chodí po stropoch RECTOR. Technológia predpätého betónu v malorozmerových prefabrikátoch umožňuje ručnú montáž na malých aj veľkých stavbách. Stropy RECTOR sú častou voľbou nielen v rodinných alebo radových domov, ale aj v bytových domoch s výškou od 6 do 8 podlaží.

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

 • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
 • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
 • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
 • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
 • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
 • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
 • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
 • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube