RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

VÝHODY PREFABRIKOVANÝCH STROPOV

Domov » VADEMECUM » VÝHODY PREFABRIKOVANÝCH STROPOV

veľkosť textu: A | A | A

Rýchlejšie, lacnejšie a zároveň bez ústupkov na kvalite - tak by sa dali v skratke opísať požiadavky, ktoré kladie moderné stavebníctvo na dodávateľov technológií vrátane prefabrikátov. Stropy RECTOR sú príkladom toho, ako presne možno tieto očakávania splniť. Ohlasy investorov na výhody tohto riešenia sú jednoznačné: ide o rýchly a cenovo výhodný spôsob realizácie podlahy, ktorý v mnohých ohľadoch necháva tradičný ťažký železobetón ďaleko za sebou.

Sú ťažké monolitické železobetónové podlahy prežitkom? Bolo by určite prehnané tvrdiť, že áno, ale ťažkosti pri hľadaní dodávateľov, ktorí by sa do takejto úlohy pustili, sú určite veľmi významné a ako lakmusový papierik ukazujú, akým smerom sa stavebníctvo uberá. Pred našimi očami sa stavebníctvo profesionalizuje rýchlosťou blesku, a to tak z hľadiska kvality a výkonnosti riešení a technológií uvádzaných na trh, ako aj z hľadiska optimalizácie pracovného času a nákladov. V tomto ohľade sa investori, ktorí stoja pred úlohou postaviť alebo vymeniť strop, zhodujú v názore - stropy RECTOR presne spĺňajú výzvy dnešnej doby. Rýchla ručná montáž, dlhé rozpätia, minimalizovaná spotreba ocele a betónu a v neposlednom rade žiadne trhliny alebo "neželané priehyby" počas používania - to sú parametre, ktoré robia čoraz častejšie z prefabrikovaných betónových stropov nielen alternatívu k železobetónu, ale ekonomické riešenie s ktorým je potrebné počítať.

Čas sú peniaze!

Je samozrejmé, že čím skôr je stavba (byty, komerčné priestory, obchodné a skladovacie priestory, atď.) dokončená, tým viac peňazí ušetrí stavebník, ktorý sa môže skôr nasťahovať alebo v prípade komerčných priestorov začať zarábať. Rýchly čas realizácie však prináša aj ďalšie úspory, pretože každý deň nasadenia stavebného tímu je potrebné zaplatiť. Pokiaľ zohľadníme tieto kritériá, potom je tvrdenie že čas sú peniaze, absolútne správne a ľahko sa premietne do úspor. Investori a predovšetkým realizátori stavieb si stropy RECTOR zhodne pochvaľujú: dajú sa montovať veľmi rýchlo - výrazne rýchlejšie ako železobetónové stropy. Rýchly postup prác umožňuje aj použitie ďalších prefabrikovaných prvkov, ako sú preklady, prievlaky a stratené debnenia venca, čím odpadá potreba prácneho debnenia. Výsledkom je, že na malých stavbách sa realizácia predpätej betónovej dosky môže dokončiť za 2 až 3 dni.

Okrem úspory mzdových nákladov má samotný materiál pozitívny vplyv aj na celkové investičné náklady. Stropy RECTOR v akomkoľvek variante (či už je to RECTOLIGHT vo forme strateného debnenia alebo RECTOBETON so stropnými vložkami z vibrolisovaného betónu) budú lacnejšie ako železobetónová konštrukcia. Je to spôsobené v rovnakej miere cenou samotných materiálov (predovšetkým drahej ocele používanej v monolitických stropoch), ako aj výrazným znížením alebo dokonca úplným odstránením krokov a materiálov potrebných na viazanie armatúry, debnenie a podopretie stropu počas montáže.

Jednoduchšia technológia - menej chýb.

Veľkou výhodou prefabrikovaných stropov RECTOR je jednoduchá montáž. Na položenie stropu a k nemu dostupného príslušenstva nie je potrebná ťažká technika a ani špecializované montážne čaty, čo je jeden z najväčších (popri vysokej cene) problémov spojených s monolitickými železobetónovými konštrukciami. Realizácia stropov RECTOBETON a RECTOLIGHT sa v podstate uzatvára v niekoľkých krokoch. Prvým krokom je uloženie predpätých stropných nosníkov na nosné murivo a realizácia montážnych podpier, po ktorých nasleduje uloženie stropných vložiek určených pre konkrétny systém. Po vystužení stropu sieťovinou spolu dodatočnou oceľovou výstužou, položení výstuže venca a realizácii debnenia venca, môžeme začať s betonážou stropu. Okrem toho spoločnosť RECTOR ponúka širokú škálu prefabrikátov, ktoré prácu ešte viac uľahčujú a urýchľujú. Patria k nim prefabrikované predpäté nosné preklady, prefabrikované predpäté nosné prievlaky, stratené debnenie venca REKORD, oceľové výmeny a závesy pre montáž podhľadov.

Dôležité je, že zhotoviteľ nemusí sám počítať, kde a ako majú byť nosníky alebo podpery umiestnené. Pracovníci spoločnosti RECTOR pripravia montážne návody – plány uloženia stropu, ktoré presne a do detailu definujú usporiadanie konštrukcie. Samozrejmou súčasťou je výkaz všetkých potrebných materiálov pre realizáciu stropnej dosky, čo výrazne zjednodušuje realizáciu a to aj pri tých najnáročnejších projektoch, ktoré si vyžadujú napríklad zohľadnenie vyšších zaťažení alebo požiarnej odolnosti či akustických parametrov.

Komfort investora.

Kým za minulého režimu sme boli zvyknutí na malé a stiesnené miestnosti, dnes sú čoraz obľúbenejšie otvorené a veľké priestory. Pri prefabrikovaných stropoch s priehradovými nosníkmi je obvykle možné dosiahnuť rozpätie až 6,0 m, čo si vynucuje postavenie väčšieho počtu stien. Riešením tohto problému je technológia predpätého betónu, ktorá umožňuje vyrobiť nosníky dlhé až 10,0 m (pri systéme RECTOBETON) alebo až 8,5 m (pri systéme RECTOLIGHT). To poskytuje oveľa väčšie konštrukčné možnosti a väčšiu voľnosť pri usporiadaní deliacich stien.

Pre investora je dôležitým argumentom pre dobrú povesť stropov RECTOR aj eliminovanie trhlín a neželaných priehybov. To je možné vďaka vysokej tuhosti predpätých nosníkov použitých v systémoch RECTOBETON a RECTOLIGHT. Pretože sú v nadbetonávke uložené kari siete, ktorá nahrádzajú deliace rebrá, bodové zaťaženie sa prenáša na väčšiu plochu stropu - takže ťažké priečky alebo stĺpiku zo stolice krovu môžu byť podopreté priamo na strope.

Prefabrikované stropy RECTOR sú doslova „riešením pre moderné stavebníctvo 21. storočia“. Použitie predpätých nosníkov v systémoch ponúkaných výrobcom (RECTOBETON a RECTOLIGHT) spôsobilo revolúciu okrem domáceho francúzskeho trhu aj na trhu belgickom, poľskom, českom a samozrejme našom, slovenskom. Na týchto trhoch RECTOR už takmer 20 rokov nahrádza nielen železobetónové (monolitické) stropy, ale aj panelové stropy, spiroly a filigránove stropy. RECTOR je zdravou konkurenciou pre iné skladané stropy s priehradovými aj predpätými nosníkmi a vďaka použitej technológii a kvalite sa mu úspešne darí získavať čoraz väčší podiel v tomto segmente stavebníctva.

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube