RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

KONTAKT

Domov » KONTAKT

veľkosť textu: A | A | A

RECTOR Slovakia, organizačná zložka
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČ DPH: SK4020304277
DIČ: 4020304277
IČO: 46 081 747

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Po, vložka číslo: 1950/B
Peňažný ústav: Komerční banka, EUR
Číslo účtu: 43-5301060237/8100
e-mail:
 info@rector-sk.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/RECTORSK

Vedúci org. zložky, (projektový manažér BA, TT, NR):
Ing. Róbert RYBÁR
mobil: (+421) 917 919 388
e-mail:
robert.rybar@rector-sk.com

Projektový manažér (BB, ZA,TN, PO, KE):
Ing. Radovan ŠKUBA
mobil: (+421) 907 485 881
e-mail:
 radovan.skuba@rector-sk.com

Projektant – statika:
Ing. Juraj SPIŠIAK
mobil: (+421) 917 817 387
e-mail: juraj.spisiak@rector-sk.com

Objednávky, logistika a fakturácia:
Mgr. Monika KARÁSKOVÁ
mobil: (+421) 908 814 954
e-mail: monika.karaskova@rector-sk.com

Areál firmy Chyžbet SK, s.r.o.
Budovateľská 1234
038 53 Turany (SR)

Areál firmy STADREKO, s.r.o.
Dežerice 383
957 03 Dežerice (SR)

Sídlo statickej kancelárie:
RECTOR Slovakia, organizačná zložka
Kysucká cesta 3
010 01  Žilina (SR)

 

 

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube