RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

STROP NAD ODVETRANÝM PRIESTOROM

Domov » PRODUKTY A RIEŠENIA » STROP NAD ODVETRANÝM PRIESTOROM

veľkosť textu: A | A | A

RECTOLIGHT - STROP NAD ODVETRANÝM PRIESTOROM

 

Strop nad odvetraným priestorom je NOVODOBOU alternatívou zakladania stavieb, ktorá je použiteľná v  rodinnej aj bytovej  výstavbe. Umožňuje významne urýchliť stavebné práce v počiatočnej fáze výstavby a súčasne je zárukou zdravého komfortu bývania.

 

RÝCHLOSŤ

 • montáž nie je závislá od atmosférických podmienok (zamrznuté podložie, blato, ...)
 • nie je potrebný zásyp priestoru medzi základmi štrkom
 • nie je potrebné následne zásyp vibrovať
 • pre všetky typy podložia a sklon terénu
 • rýchlosť položenia inštalácii, ich prípadná rýchla oprava
 • lepšia organizácia na stavbe

 

BEZPEČNOSŤ

 • dom nie je v kontakte s terénom
 • dom je chránený proti prenikaniu vlhkosti
 • dom je chránený pôsobeniu prírodných plynov a radónu

Aplikácia vrstvy polystyrénu o hrúbke 80 - 90 mm zabezpečí splnenie požiadaviek na tepelnú izoláciu u obidvoch systémov (RECTOBETON a RECTOLIGHT) U <0,45 [W/m2xK].

 

            

                            

RECTOLIGHT  12,16 a 20                                                                    RECTOBETON 12+4 (16+4 / 20+4)

  + 80 mm polystyrén                                                                                + 90 mm polystyrén
  + 40 mm nadbetonávka                                                                         + 40 mm nadbetonávka
  U = 0,42 (o,41/0,40)                                                                                     U = 0,40   

 

Strop  nad  odvetraným  priestorom je modernou alternatívou  typických  podláh  na zemi, určený pre použitie tak v rodinnej ako aj bytovej výstavbe. 


 

 

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

 • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
 • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
 • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
 • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
 • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
 • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
 • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
 • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube