RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

REKONŠTRUKCIE

Domov » PRODUKTY A RIEŠENIA » REKONŠTRUKCIE

veľkosť textu: A | A | A

RECTOLIGHT - VÝMENA STROPU

Stropné systémy RECTOR patria medzi skupinu rebierkových stropov s predpätými nosníkmi, určenými pre rozpätia od 1 m do 10 m v násobkoch po 10 cm. Po zmonolitnení vzniká rebierkový strop s vynikajúcim pomerom hmotnosti k získanému rozpätiu, spájajúci v sebe všetky výhody predpätého betónu, ako je subtílnosť nosných prvkov spojená s vysokou únosnosťou stropu.

Maximálna dĺžka nosníkov pri realizácii stropným systémom RECTOBETON je 10 m, pri realizácii stropným systémom RECTOLIGHT je 8 m. Hrúbka stropnej konštrukcie RECTOR závisí od rozpätia a zaťaženia stropnej konštrukcie a začína už od 16 cm vrátane nadbetonávky. Minimálne uloženie nosníka na nosnom murive v prípade rekonštrukcie je 7 cm. 

Rozlišujeme niekoľko rôznych prípadov výmeny stropu, prípadne realizácie stropu do existujúcej stavby aj keď v nej predtým strop nebol (napríklad horizontálne predeľovanie hál, ...). V iných prípadoch strop vymieňame za nový, pričom pôvodný strop ostáva na svojom mieste. Sú aj prípady, kedy sa pôvodný strop (napríklad drevené trámy) odstráni a namiesto nich sa do káps v nosnom murive vkladajú stropné nosníky. Nosné murivo pri rekonštrukcii je potrebné vyrovnať a vystužiť vencom.

Pri horizontálnom predeľovaní miestností sa stropné nosníky ukladajú do „káps” vyhotovených v nosných múroch na betónové lôžko vopred pripravené pre tento účel. Zo spodnej strany sú nosníky pri nosnej stene podopreté montážnou podperou. Odporúčame realizáciu stužujúceho venca. Pri nosných múroch, do ktorých nie je možné realizovať zodpovedajúci otvor (kapsu) vzhľadom na ich hrúbku, resp. z obavy ich značného oslabenia postupujeme v zmysle obrázku 1. realizáciou tzv. „posunutého stužujúceho venca”.

Rekonštrukcie, nadstavby a prestavby objektov sú samostatnou kapitolou a je potrebné ich riešiť individuálne po zvážení požiadaviek investorov a možností ktoré máme. V týchto prípadoch Vám odporúčame obhliadku objektov za prítomnosti statika alebo projektanta stavby.

Obr. 1. Spôsob realizácie posunutého stužujúceho venca

 

V odôvodnených prípadoch je možné použiť pevnejšie stropné nosníky umožňujúce montáž bez použitia montážnych podpier pre rozpätia do 5,60 m. (5,20 m RECTOBETON, 5,60 m RECTOLIGHT) Nie je to však pravidlom a je potrebný statický výpočet.

   

Foto: montáž  systémov RECTOBETON a RECTOLIGHT pri rekonštrukcii

 

 

 

Foto: ukážka ľahkej manipulácie s paletou pri stropnom systéme RECTOLIGHT

REKONŠTRUKCIE OBJEKTOV

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube