RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

PROJEKTANT

Domov » DOKUMENTY » PROJEKTANT

veľkosť textu: A | A | A

PROJEKTANT

 

Naším cieľom bolo splniť Vaše očakávania, preto skupina špecialistov spoločnosti RECTOR vyvinula vlastný softvér EURYDICE. EURYDICE  je moderným a efektívnym nástrojom, ktorý sa používa na analýzu a výpočet rebierkových stropov RECTOR – RECTOBETON a RECTOLIGHT. Ak máte o program záujem, kontaktujte nás na adrese: juraj.spisiak@rector-sk.com .

 

Program môže fungovať ako funkčný nástroj na tvorbu montážnych výkresov a výkazov materiálov, alebo ako kalkulačka podlahy pre ľubovoľné rozpätie a zaťaženie, užitočná najmä vo fáze projektu stavby. 

 

Softvér má možnosť importovať súbory vo formáte „dxf“ ako aj exportovať výkresy do tohto formátu, čo výrazne zvyšuje jeho funkčnosť a možnosti využitia pri spracovaní výkresovej dokumentácie.

 

Funkcie programu:

 

 • intuitívne a užívateľsky prívetivé rozhranie
 • možnosť exportu/importu výkresov do súborov dxf
 • výkazy spotreby materiálu pre každý rozpracovaný projekt
 • možnosť tlače výpočtov pre akékoľvek pôdorysy
 • možnosť zadávania ľubovoľných zaťažení (plošných, lineárnych alebo bodových)
 • voliteľné usporiadanie stropných nosníkov (individuálne vystuženie jednotlivých častí stropu)
 • automatické alebo ručné generovanie výstuže stropu

 

VLASTNOSTI STROPNÝCH SYSTÉMOV RECTOR

 

Stropný systém RECTOBETON sa skladá z ľahkých stropných nosníkov z predpätého betónu a betónových stropných vložiek. Spolu s nosnou výstužou, sieťovinou a betónom vytvárajú vysoko únosný rebierkový strop s vynikajúcimi vlastnosťami. Maximálna dĺžka nosníkov pri systéme RECTOBETON je 10,00 m.

 

 • predpäté stropné nosníky RECTOR RS 110 alebo RS 130 mm z predpätého betónu (trieda betónu C50/60)
 • betónové vibrolisované stropné vložky RECTOBETON s výškou 8, 12, 16, 20, 24 alebo 25 cm
 • trieda betónu v zmysle projektu od C20/25 a od 4 cm nadbetonávky, spotreba od 0,046 m3/1 m2
 • výstuže od φ 8 mm po jednom kuse nad každým rebrom v zóne nad podperou
 • kari sieť od φ 5 mm s okami o veľkosti 15x15cm, resp. 20x20 cm, vložená do nadbetonávky
 • celková spotreba ocele cca 2,0 kg/1 m2 stropu

 

Stropný  systém RECTOLIGHT sa skladá z ľahkých stropných nosníkov z predpätého betónu a strateného debnenia RECTOLIGHT,  vyrobeného z aglomerovaného materiálu na báze dreva, lisovaného pod vysokým tlakom a určeného na mokré procesy betonáže.  Spolu s nosnou výstužou, sieťovinou a betónom vytvárajú vysoko únosný rebierkový strop s vynikajúcimi vlastnosťami. Maximálna dĺžka nosníkov pri systéme RECTOLIGHT je 8,00 m.

 

 • predpäté stropné nosníky RECTOR RS 110 alebo RS 130 mm z predpätého betónu (trieda betónu C50/60)
 • stratené debnenie RECTOLIGHT vyrábame s výškou  12, 16 a 20 cm
 • trieda betónu v zmysle projektu od C20/25 a od 4 cm nadbetonávky, spotreba od 0,046 m3/1 m2
 • výstuže od φ 8 mm po jednom kuse nad každým rebrom v zóne nad podperou
 • kari sieť od φ 5 mm s okami o veľkosti 15x15cm, resp. 20x20 cm, vložená do nadbetonávky
 • celková spotreba ocele cca 2,0 kg/1 m2 stropu

 

NÁŠ TÍM ŠPECIALISTOV VÁM PONÚKA

 

 • výber podlahového systému a príslušné výpočty na základe Vašich návrhov
 • bezplatné vypracovanie montážnych výkresov (kladačských plánov) a výkazov materiálov
 • technickú podporu a spoluprácu v každej fáze procesu výstavby, spoluprácu s dodávateľmi, individuálne nacenenie, analýzu nákladov v danom riešení, porovnanie nákladov vo viacerých riešeniach,...
 • preverené systémy používané v Európe už desiatky rokov
 • vlastný softvér EURYDICE na analýzu a výpočet stropov

 

VÝHODY NAŠICH STROPOV

 

 • väčšia pevnosť a únosnosť
 • voliteľnosť pôsobenia zaťaženia v závislosti od rozpätia (všetky typy budov)
 • vysoká flexibilita použitých systémov (od 1,00 do 10,0 m, hrúbka podlahy od 16 do 33 cm)
 • dvakrát menší priehyb
 • bez prasklín a trhlín
 • deliace rebrá nie sú potrebné
 • mimoriadne jednoduchá a rýchla montáž
 • nákladovo efektívne riešenie, výrazne ušetríte v porovnaní s monolitom
 • možnosť dosiahnuť vhodné požadované dispozičné riešenie
 • možnosť vyhotovenia stropov s výbornou akustikou (s výpočtom)
 • možnosť použitia stropov aj v oblastiach poškodených banskou činnosťou
 • požiarne testované a certifikované stropy (od REI 60 do REI 240)

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

 • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
 • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
 • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
 • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
 • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
 • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
 • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
 • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube