RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

PREFABRIKOVANÝ PREKLAD PLX

Domov » PRODUKTY A RIEŠENIA » PREFABRIKOVANÝ PREKLAD PLX

veľkosť textu: A | A | A

PREFABRIKOVANÝ PREKLAD PLX

Prefabrikované nosné predpäté preklady PLX sú systémovým riešením RECTOR s mnohostranným využitím. Vyrábame ich od 1,20 m do 3,00 m v násobkoch po 30 cm. 

Modulová šírka prekladu umožňuje všestranné použitie prekladu nad otvormi /nad oknami, dverami/ na nosných aj nenosných stenách. Samotný preklad je predpätý a nosný. Pre správny výber prekladu odporúčame použiť schematickú tabuľku na návode, resp. konzultáciu so spoločnosťou RECTOR. Pre dodržanie predpísanej únosnosti prekladu je potrebné preklad nadmurovať.

Použitie prefabrikovaných prekladov PLX prináša so sebou množstvo výhod, ako napríklad: 

 • Žiadna dodatočná výstuž počas montáže vďaka výstuži integrovanej v prefabrikáte
 • Nízka hmotnosť prekladu umožňuje manipuláciu bez použitia zdvíhacích mechanizmov
 • Rýchla montáž bez technologických prestávok súvisiacich s betonážou, v práci je možné pokračovať okamžite po uložení prekladov
 • Modulová šírka prekladu PLX 115 mm umožňuje montáž na nosných stenách ako aj deliacich priečkach
 • Vysoká kvalita a únosnosť prekladov PLX vďaka predpätiu
 • Pre otvory až do 270 cm,  následne odporúčame použitie PPR prievlakov

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

 • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
 • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
 • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
 • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
 • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
 • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
 • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
 • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube