RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Domov » O NÁS » ROZSAH PÔSOBNOSTI

veľkosť textu: A | A | A

RECTOR - VÝROBA STROPNÝCH NOSNÍKOV

 


„Nič veľké na svete nemožno dosiahnuť bez vášne.“  <Georg Wilhelm Friedrich Hegel>      ​              ​    ​     
 

 

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

RECTOR Slovakia, organizačná zložka
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 081 747
DIČ: 4020304277

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Po, vložka č. 1950/B
Peňažný ústav: Komerční banka, EUR
Číslo účtu: 43-5301060237/8100
IBAN: SK2081000000435301060237    

www.rector-sk.com 

 

Č E S K Á   R E P U B L I K A

RECTOR Česká Republika, organizační složka
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Česká republika
IČ: 248 21 535
DIČ:CZ24821535

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze
Oddíl: A, vložka: 74583
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 43-9108260227/0100
IBAN: CZ38 0100 0000 4391

www.rector.cz

 

F R A N C Ú Z S K O  

RECTOR Lesage s.a.
12 rue Saint -Amarin
682 00 Mulhouse
France

www.rector.fr

 

P O Ľ S K O

RECTOR Polska Sp. z o.o.
ul.  Śląska 64e
32-500 Chrzanów
Polska

www.rector.pl

 

B E L G I C K O

KORATON
Visserskaai 26
8500 Kortrijk
Belgium

www.rector.be

 

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube