RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY

Domov » VADEMECUM » BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY

veľkosť textu: A | A | A

ULOŽENIE PPR NA STĹP A VYTVORENIE PREFABRIKOVANÉHO PRIEVLAKU ZA PÁR MINÚT

Hotové betónové prefabrikáty v modernom stavebníctve.

V časoch pred použitím prefabrikovaných betónových prvkov sa výstavba domu mohla pretiahnuť na roky - či už kvôli nedostatku ťažkej techniky, zlému počasiu a podobne... Použitie prefabrikovaných prvkov znižuje takéto situácie na minimum, zjednodušuje a urýchľuje stavebné práce a minimalizuje finančné náklady.

Čo očakávajú realizátori od hotových prefabrikátov?

Keď realizátori siahajú po prefabrikovaných betónových prvkoch v stavebníctve predpokladajú, že im toto rozhodnutie prinesie skutočné úspory – časové a aj finančné. Rovnako majú záujem zjednodušiť si prácu. V závislosti od toho, či ide o stropy, preklady, prievlaky alebo debnenie venca sa dôvod týchto úspor môže líšiť, ale cieľ sa vždy dosiahne. Prečo teda siahnuť po moderných prefabrikovaných riešeniach? Odpoveď je pre každý prvok iná.

Prefabrikované rebierkové stropy.

Hoci je rebierkový strop RECTOR známy už viac ako 60 rokov, len nedávno sa stal cenovo atraktívnou alternatívou k tradičným podlahám. Vzhľadom na zdražovanie surovín a stavebných materiálov počas pandémie sa teraz na trhu ešte viac ako predtým hľadajú riešenia, ktoré sú síce lacnejšie a zároveň kvalitné. V závislosti od požadovaného zaťaženia a účelu využitia stavby ponúka spoločnosť RECTOR tradičný stropný systém RECTOBETON alebo ľahký stropný systém RECTOLIGHT. Stropný systém RECTOBETON sa skladá z prefabrikovaných predpätých stropných nosníkov a betónových stropných vložiek. Systém je doplnený armovacou výstužou, sieťovinou (kari sieťami) a monolitickým betónom vyliatym na mieste. Na druhej strane inovácia systému RECTOLIGHT spočíva v použití štandardného radu predpätých stropných nosníkov RECTOR a strateného debnenia z lisovaného dreva. Tým sa maximálne zníži hmotnosť podlahy a výrazne sa uľahčuje montáž, pretože nie je potrebný žeriav ani iné špecializované zdvíhacie zariadenie. Použitie rebierkových stropov RECTOR umožňuje výrazne znížiť celkovú cenu stavby, čo je možné vďaka menšiemu množstvu ocele, betónu a debnenia, ako aj okamžitej montáži, ktorá skracuje čas realizácie. A ako všetci vieme, každá hodina práce na stavbe predstavuje pre investora neželané zvyšovanie nákladov.

Prefabrikovaný predpätý preklad PLX. 

Prefabrikovaný predpätý preklad PLX je nosník z predpätého betónu, ktorý predstavuje alternatívu k štandardným železobetónovým prekladom „odlievaným“ na stavbe. Použitie takéhoto prefabrikovaného prekladu znižuje množstvo murárskej práce, pretože nie je potrebné ani debnenie a ani dodatočné montážne práce. Rovnako sa znižujú aj náklady na dopravu - výška prefabrikovaného prekladu je len 7 cm a hmotnosť len 19,6 kg/bm. Okrem toho je možné preklady dodať spolu so stropom a takže nevzniknú žiadne dodatočné náklady.

 

Prefabrikovaný predpätý prievlak PPR.

Prefabrikovaný nosný prievlak PPR je nosník z predpätého betónu v ktorom je zaliata priehradová výstuž a ktorý predstavuje alternatívu k štandardným železobetónovým nosným konštrukciám vyrábaným priamo na stavbe. Tieto hotové prefabrikáty sú k dispozícii v dĺžkach od 2,7 do 5,0 m a projektujú ich priamo projektanti spoločnosti RECTOR. Nízka hmotnosť, iba 21 kg/bm umožňuje ručnú montáž bez potreby drahých zdvíhacích mechanizmov . Použitie prefabrikátu skracuje murárske práce, čím sa znižujú náklady na prácu. Jeho nespornou výhodou je aj to, že „vyčnieva“ len 7 cm pod samotný strop. Jeho konečná výška sa rovná výške stropu + 7 cm. Vďaka tomu je vizuálny efekt naozaj veľmi uspokojivý. Významná je skutočnosť, že čakacia doba na hotové betónové prefabrikáty v stavebníctve je krátka (prefabrikáty sú skladom k dodaniu).

 

Hotové betónové prefabrikáty od spoločnosti RECTOR!

Spoločnosť RECTOR poskytuje svojim klientom technickú podporu v každej fáze výstavby, od výberu správneho stropného systému, cez vypracovanie montážnych výkresov (kladačských plánov) a výkazov potrebného materiálu, až po analýzu nákladov a spoluprácu s dodávateľmi. Betónové prefabrikáty, ktoré ponúka spoločnosť RECTOR sú hotové, kompletné výrobky, ideálne prispôsobené potrebám investície. Navrhnuté sú na základe dlhoročných skúseností a vzájomnej spolupráce projektantov, realizátorov, developerov a investorov, pričom zaručujú výnimočnú praktickosť navrhovaných riešení, ale aj ich vysokú kvalitu a trvanlivosť.

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube