RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

JEDNODUCHŠIE A RÝCHLEJŠIE

Domov » VADEMECUM » JEDNODUCHŠIE A RÝCHLEJŠIE

veľkosť textu: A | A | A

ULOŽENIE PPR NA BETÓNOVÝ STĹP - PRIEVLAK ZA 5 MINÚT

V dnešnom rýchlo sa meniacom a uponáhľanom svete je úspora času a s ňou spojené zjednodušenie zdanlivo zložitých procesov a činností jednou z najvyhľadávanejších hodnôt. Nie je to inak ani v stavebníctve v najširšom zmysle slova, ktoré už roky hľadá riešenia, ako ešte viac urýchliť, zjednodušiť a zároveň zlacniť výstavbu budov alebo ich častí. Určite pri tomto hľadaní prichádzajú na pomoc nielen stropy, ale aj prefabrikované stavebné prvky v najširšom zmysle slova so všetkými výhodami ich použitia.

V dnešných budovách sa vo veľkej miere využívajú prefabrikované prvky, ktoré si často nevšímame alebo ich považujeme za samozrejmé stavebné komponenty. V niekoľkých oblastiach sa používajú technológie, ktoré nútia zhotoviteľov vyrobiť konkrétny stavebný prvok zo surovín, ktoré sú predtým dovezené na stavbu. Jedným z takýchto prvkov je strop, ktorý sa ešte stále môže „vyrábať“ na stavbe ako "mokrý odliatok" – monolit. Stropy sú pritom jednou z najľahšie a najčastejšie prefabrikovaných častí mnohých budov. Prečo? Pokúsime sa odpovedať.

Rýchlejšie.

Rýchlosť dokončenia danej časti alebo etapy výstavby je najväčšou výhodou, ktorú prefabrikovaný strop prináša. Dá sa povedať, že hlavným zmyslom výroby prefabrikovaných stropov je urýchliť ich montáž na stavbe. Či už ide o rebierkové stropy pozostávajúce z malých prvkov, panely, spiroly alebo filigrány, ich použitie výrazne urýchli proces výstavby. To je dôležitý faktor tak pri stropných konštrukciách v rodinných domoch, ako aj pri väčších viacpodlažných obytných alebo iných budovách. Okrem toho je zrýchlenie výstavby tohto stavebného prvku atraktívne tak pre investorov, ktorí to pocítia skrátením času výstavby svojej investície, ako aj pre zhotoviteľov, ktorí môžu rýchlejšie uzavrieť následné etapy výstavby, v dôsledku čoho môžu realizovať viac zákaziek pre svojich klientov.

Prefabrikované stropy.

V prípade malých stavieb sa pri použití rebierkových predpätých stropov čas potrebný na realizáciu stropu môže skrátiť na 2 až 3 dni, v prípade stropného systému RECTOLIGHT dokonca na viac. Pri použití systémov RECTOBETON alebo RECTOLIGHT vo viacpodlažných budovách môže byť čas potrebný na montáž stropu dokonca viac ako dvakrát kratší ako pri klasických železobetónových stropoch. Prefabrikované stropy skracujú čas montáže, a to najmä vďaka úplnému vylúčeniu alebo zníženiu prác spojených s montážou na minimum (výstužné práce, montáž a demontáž debnenia, podopretie stropnej konštrukcie v menšej miere, ...) Okrem toho sa elimináciou týchto úkonov pri použití stropných systémov RECTOR znížia náklady spojené s nákupom alebo prenájmom debnenia a montážnych podpier, a výrazne sa zníži množstvo odpadu (odrezaná oceľ, debnenie, ...).

Výška stropnej dosky je zvyčajne od 16 cm do 33 cm. Rozpätia stropov vďaka použitiu predpätých nosníkov presahujú 7,8 m a samotný nosník sa vyrába až do dĺžky 10,0 m.

Jednoduchšie.

Celá realizácia samozrejme prebieha v súlade s montážnym návodom  (kladačským plánom). Každý klient, investor alebo realizátor, ktorý zvažuje použitie rebierkových stropov RECTOR môže počítať s bezplatne vypracovaným montážnym návodom položenia stropu vypracovaným na mieru v zmysle zaslanej architektúry objektu a znesenými požiadavkami (s presne vypracovaným rozmiestnením nosníkov, montážnych podpier a výkazom dodatočných nákladov. Plán uloženia stropu by mal byť povinnou súčasťou každej realizácie, najmä pokiaľ bude stropná konštrukcia vystavená väčším zaťaženiam, ako sú napríklad stĺpy zo stolice krovu, akustické steny, nadmerné lokálne zaťaženia, zaťaženia zeminou v prípade pivníc, ... Flexibilita projektovania predpätých stropov umožňuje navrhnúť a zhotoviť celý strop v rámci jedného systému bez potreby dodatočného vystuženia vo forme monolitických pásov alebo železobetónových nosníkov.

Príslušenstvo k prefabrikovaným stropom.

Na rýchlosť a predovšetkým jednoduchosť montáže stropu má veľký vplyv nielen jeho typ a spôsob jeho uloženia, ale aj možnosť použitia prefabrikovaného príslušenstva(debnenie vencov, preklady, prievlaky, oceľové výmeny, závesy, ...) V ponuke spoločnosti RECTOR nájdeme okrem iného aj debniace dielce vencov REKORD, ktoré výrazne zjednodušia a urýchlia realizáciu debnenia na nosných stenách po obvode stropu (debnenie je možné realizovať aj ako obojstranné debnenie venca). Vyrobené je z 35 mm hrubých dosiek z XPS, ktoré sa lepia lepiacou PU-penou po vonkajšom okraji obvodových nosných stien. Debnenie zároveň slúži ako tepelná izolácia venca. Tento typ debnenia má preto veľký vplyv aj na zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, vďaka čomu sa budovy stávajú energeticky efektívnejšími.

Akýkoľvek prefabrikovaný prvok označovaný ako stratené debnenie eliminuje potrebu prácneho debnenia a rozoberania debnenia alebo čistenia a skladovania prvkov, ktoré nám slúžia ako debnenie. A čo je ekonomické? Mnohí ľudia sa domnievajú, že „debnenie pomocou dosiek alebo panelov nič nestojí".  Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Nákup alebo prenájom samotného debnenia, klincov, skrutiek, ich náročnejšia a prácnejšia montáž je pomerne vysokým nákladom. Napokon tieto náklady nie sú nižšie ako náklady na jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž strateného debnenia.

Ďalším prefabrikovaným prvkom výrazne skracujúcim čas montáže sú prefabrikované oceľové výmeny. Jedná sa o výstuže, ktoré sa používajú len vtedy, keď je v strope otvor (napr. pre komín, schody, ...), ktorý je širší ako vzdialenosť medzi dvomi susediacimi nosníkmi (cca 50 cm). V praxi je však zriedkavé, aby obytná budova takýto komín alebo vetraciu šachtu nemala. Aj v tomto prípade môže zhotoviteľ takúto výstuž zhotoviť na mieste podľa projektu alebo pokynov výrobcu stropu – jednoduchším a rýchlejším riešením je kúpa „výmeny“ od dodávateľa stropu. Úspora času a vylúčenie možnosti urobiť chybu pri vystužovaní takýchto výmen sú dostatočnými argumentmi na použitie tohto typu prefabrikátu.

Prefabrikované predpäté prievlaky.

V sortimente výrobkov spoločnosti RECTOR Slovakia nájdete aj prefabrikované predpäté prievlaky, ktoré môžu úspešne nahradiť tradičné železobetónové nosníky. Výhody použitia tohto typu ľahkých predpätých nosníkov sú zrejmé:

 • úplne eliminujeme debniace práce,
 • takmer úplne odpadá práca s výstužou v debnení,
 • výrazne znižujeme počet montážnych podpier pod prievlakom,
 • znížime vyčnievajúcu časť prievlaku pod stropom len na 7 cm.

Okrem toho sú tieto nosníky navrhnuté s takými rozmermi a relatívne nízkou hmotnosťou, že ich montáž sa vykonáva bez použitia ťažkej techniky. Ich výhody sú jednoznačné tak pri malých individuálnych stavbách, ako aj pri opakujúcich sa developerských projektoch, ako sú radové domy alebo viacbytové budovy, kde s ich použitím môžeme niekoľkonásobne skrátiť čas potrebný na realizáciu. Spomínaná skutočnosť, že pod podhľadom je vždy len 7 cm predpätého nosníka, umožňuje dosiahnuť efekt jednej rovnej stropnej plochy na celom podlaží (napr. pri použití systému RECTOLIGHT a zníženého podhľadu). V takýchto prípadoch nie je nutné používať ťažké, silne vystužené a neekonomické monolitické stropy. Ľahké predpäté prefabrikované prievlaky sa používajú aj ako náhrada železobetónových nosníkov v takých častiach budovy, ako sú pivnice, terasy, predely medzi obývačkou a kuchyňou, schodiská. Využitie nájdu aj ako preklady nad garážovými dverami (svetlosť 480 cm).  

Prefabrikované predpäté preklady.

Posledným doplnkovým prefabrikátom sú predpäté preklady. Hoci ide o prvok, ktorý sa spája skôr so stenami a ich stavebnou technológiou, mnohí výrobcovia stropov ich prirodzene majú vo svojom sortimente. Nie je to inak ani v prípade predpätých prekladov RECTOR. Tieto preklady možno použiť nad okennými a dverovými otvormi v obvodových nosných stenách, ako aj nad dvernými otvormi v nenosných deliacich priečkach. Najdôležitejšou výhodou predpätých prekladov je, že sú svojím spôsobom „okamžite použiteľné“. Preklady sú ľahké a jednoducho sa uložia na steny počas ich výstavby a sú pripravené na položenie ďalšej vrstvy muriva. Nie je potrebné ich vylievať alebo plniť betónom, vystužovať ani debniť. Zároveň sú veľmi ľahkým prvkom, ktorý zhotoviteľovi nezvyšuje náklady pri ich uložení (nákladné použitie zdvíhacích mechanizmov).

Na záver.

Keď uvažujeme o výstavbe rodinného domu alebo menšieho či väčšieho developerského projektu, mali by sme dôrazne zvážiť použitie prefabrikátov. Dnešné technológie umožňujú použitie prefabrikátov takmer všade. Či už ide o malé alebo veľké stavby, pre fabrikácia výrazne skráti a zjednoduší proces výstavby budovy. Prefabrikované stropy poskytnú stavebníkovi aj vyššiu kvalitu materiálov, istotu riešenia, či minimalizujú možnosť urobiť chybu. Výrobcovia sa navyše predbiehajú v ponuke príslušenstva, aby minimalizovali dodatočné práce na stavbe. Množstvo a konkurencieschopnosť prefabrikovaných riešení ktorú so sebou prinášajú ich robí ekonomicky veľmi atraktívnymi.

predchádzajúca strana |1|2| z   2 ďalšia|posledná

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

 • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
 • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
 • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
 • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
 • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
 • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
 • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
 • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube