RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

REALIZÁTOR

Domov » REALIZÁTOR

veľkosť textu: A | A | A

ŠKOLENIE NA STAVBE

 

Stropné systémy RECTOBETON a RECTOLIGHT sú trámovo - vložkové stropy na predpätých betónových nosníkoch. Nachádzajú praktické uplatnenie pri všetkých typoch budov a na ich každej úrovni (pivnica, podlažie, jednotlivé poschodia, neobytné podkrovie, plochá strecha, terasa, garáž a podobne).

Ich hlavnými výhodami sú:

 • Úplná absencia debnenia
 • Minimalizácia prác pri vystužovaní stropu
 • Absencia deliacich rebier
 • Nižší počet montážnych podpier (max. 2) alebo bez podpier (nosníky RSE)
 • Uzatvorené stropné vložky po 2 ks v každej vrstve na palete
 • Vysoká kvalita materiálov – pevné a únosné nosníky z kvalitného betónu C 50/60
 • Stropné vložky z čistého betónu

 

Použitie stropných systémov RECTOR:

 • Všetky druhy novopostavených obytných budov (rodinné domy, bytové domy, radové domy,...)
 • Nebytové a verejné budovy (administratívne a priemyselné budovy, školy, nemocnice,...)
 • Na každej úrovni stavby (pivnica, odvetraný priestor, podlažie, neobytné podkrovie, terasa, ...)
 • Rekonštrukcie a výmeny stropov v starých budovách (vynikajúce a rýchle riešenie)
 • Nadstavby objektov (pohodlný presun materiálu do veľkých výšok bez potreby demontovania)
 • Stropné systémy s potrebnými certifikátmi a skúškami, určené na vysoké zaťaženia
 • Individuálne riešenie každého objektu statikom spoločnosti RECTOR

 

       

        

        

 

VŠEOBECNÝ NÁVOD NA MONTÁŽ STROPOV RECTOR:

Rozloženie stropných nosníkov a stropných vložiek (SV):

 • jednostranne uzatvorených SV (2 ks v každej vrstve na palete) – systém RECTOBETON
 • uzáverov RECTOLIGHT – systém RECTOLIGHT

      

 

Rozloženie montážnych podpier:

 • podpery musia byť vždy umiestnené v súlade s montážnym výkresom (kladačským plánom) poskytnutým projektantom alebo spoločnosťou RECTOR
 • v prípade jednej podpery ju umiestňujeme do stredu rozpätia stropu
 • v prípade dvoch podpier ich štandardne umiestňujeme do vzdialenosti 0,4*L/0,2*L/0,4*L (napríklad pri svetlosti 5,00 m dávame podpery 0,4 * 5,00 m = 2,00 m od vnútornej nosnej steny, takže podpery sú vzdialené od seba na 1,00 m)
 • v prípade dvoch podpier môže nastať aj iná možnosť, ktorá je uvedená v montážnom výkrese
 • podpery nastavíme tak, aby bol stred nosníka oproti jeho krajnému uloženiu vyššie maximálne o výšku priehybu L/500  (L = svetlosť miestnosti)
 • v montážnom výkrese je pri podpere vyznačená reakcia na podperu v KN – vzdialenosť stojok závisí od výšky podporného trámu, ktorá je odvodená od reakcie pôsobiacej na podperu počas montáže. Bezpečná vzdialenosť medzi stojkami je teda závislá od prierezu podperného trámu, únosnosti stojok a samotnej hmotnosti podlahy

      

 

Uloženie stropných vložiek, resp. strateného debnenia RECTOLIGHT:

 • betónové stropné vložky (SV) ukladáme tesne v radách za sebou, bez vzniku „zubov“ alebo medzier
 • na každej vrstve na palete sú 2 ks jednostranne uzatvorených stropných vložiek, ktorými začíname od venca
 • poslednú stropnú vložku je potrebné dorezať na správnu mieru
 • dodržujeme montážny návod, kde je presne vyznačený počet a umiestnenie jednotlivých druhov SV
 • pri systéme RECTOLIGHT nám osové vzdialenosti medzi nosníkmi určujú uzávery (dekle)
 • stratené debnenie začíname rovnako ukladať z obidvoch strán od venca, výstupok v debnení zapadne do výstupku na uzávere RECTOLIGHT
 • debnenie ukladáme na pero a drážku – cca 6 cm, je možný posun debnenia
 • rez posledného debnenia robíme vo vrchnej, rovnej časti debnenia, aby sme odrezok dokázali opätovne využiť
 • v prípade neštandardnej vzdialenosti medzi nosníkmi je táto skutočnosť vyznačená v pláne
 • stropné vložky RECTOBETON ako aj debnenie RECTOLIGHT môžu ležať priamo na nosnej stene, preklade alebo prievlaku
 • pri obidvoch systémoch NIE SÚ POTREBNÉ DELIACE REBRÁ, čo výrazne urýchli pracnosť a zníži náklady

 

           

 

Vystuženie stropu:

 • po uložení SV alebo debnenia po celej ploche stropu je potrebné strop vystužiť. V montážnom návode je presný výkaz výstuže a kari sietí ktoré budeme potrebovať, ako aj presná pozícia výstuží
 • v prípade otázok kontaktujte našich projektových manažérov, ktorí Vám odpovedia na všetky Vaše otázky, prípadne Vás priamo na Vašej stavbe zaškolia
 • detailný návod na montáž stropu nájdete s sekcii „Montáž“ ako aj v „Príručke pre realizátorov“
 • montážny návod spoločnosti RECTOR obsahuje všetky potrebné informácie – kontaktujte našich projektových manažérov, pokiaľ máte ďalšie otázky

 

       

 

Betonáž stropu:

 • po vystužení stropu, vencov, vencových tvárnic strop betónujeme v súlade so všeobecne platnými pravidlami „stavebného remesla“
 • betónujeme rovnomerne a neprerušovane s použitím triedy betónu uvedenej v kladačskom (montážnom) pláne, minimálna trieda betónu je C20/25, frakcia do 8 mm
 • betón lejeme postupne, rozprestrieme ho a vibrujeme
 • začíname pri venci a končíme uprostred stropu
 • dbáme na to, aby sme zabránili koncentrácii masy betónu na jednom mieste, ktorá by mohla strop preťažiť
 • čerstvá betónová zmes ba mala byť ochránená pred príliš nízkou alebo vysokou teplotou, vetrom spôsobujúcim rýchle odparovanie vody, príliš nízkou vlhkosťou a silnými zrážkami v skorej fáze realizácie
 • v prípade realizácie betonáže na etapy, odporúčame vykonať technologické prestávky v osi stropnej vložky alebo v osi venca (Príručka pre realizátorov, strana 15)
 • podopretie stropu je možné spravidla odstrániť po vytvrdnutí betónu za predpokladu, že strop nebude zaťažený vyšším zaťažením, na aké bol navrhnutý
 • v prípade viacpodlažných budov zostávajú podstojkované tri podlažia nad sebou
 • v prípade, že na strop plánujeme vyložiť stavebný materiál, musia byť miesta uloženia dôsledne podstojkované

 

       

 

Ponúkame Vám:

 • technickú podporu pri návrhoch našich stropných systémov od konceptu až po detailne prepracovaný návrh
 • výber vhodného stropného systému a príslušné výpočty na základe Vašich návrhov
 • bezplatnú prípravu montážnych výkresov a výkazov (dwg)
 • spoluprácu s dodávateľmi našich stropných systémov, individuálne riešenia a analýzu nákladov
 • osvedčené stropné systémy, ktoré sa v Európe používajú už viac ako 60 rokov

 

NEVÁHAJTE A POŠLITE NÁM „ARCHITEKTÚRU“ VÁŠHO OBJEKTU na adresu: info@rector-sk.com . DO NIEKOĽKÝCH DNÍ DOSTANETE BEZPLATNE NÁŠ NÁVRH STROPU RECTOR S MONTÁŽNYM NÁVODOM, VÝKAZOM MATERIÁLU A CENOVOU PONUKOU!

 

Pre správne a detailné nacenenie stropu od Vás potrebujeme:

 • pôdorys (prízemia, suterénu) pod stropom
 • pôdorys podlažia nad stropom
 • v prípade plochej strechy jej skladbu a rez
 • v prípade bungalovu s neobytným podkrovím pôdorys krovu a rez
 • druh a hrúbky murovacieho materiálu
 • miesto stavby pre výpočet dopravy
 • informáciu ktorý z našich systémov si prajete naceniť (RECTOBETON alebo RECTOLIGHT)
 • telefonický kontakt na realizátora stavby (v prípade otázok nášho statika)

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

 • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
 • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
 • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
 • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
 • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
 • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
 • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
 • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube