RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

VÝMENA STROPU

Domov » VADEMECUM » VÝMENA STROPU

veľkosť textu: A | A | A

REKONŠTRUKCIA HISTORICKEJ BUDOVY

 

Výmena stropu v starších budovách.

Chcete vymeniť strop ale neviete kde máte začať? Meštianske domy majú svoje nepopierateľné čaro – pre veľa ľudí je to hlavná kategória ich záujmu, v ktorej stará výstavba skutočne prekonáva tú novú. Často si však stavby, do ktorých sa už zahryzol zub času vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu a nemálo finančných prostriedkov. Pri správnej a kvalitnej rekonštrukcii však výsledok stojí za to. Jednou z prác, ktorá má veľký vplyv na opravu technického stavu, je aj "výmena stropu". Na rozdiel od toho, čo si možno myslíme, tento typ rekonštrukcie nemusí trvať mesiace ani stáť obrovské peniaze, najmä ak sa stavebník rozhodne pre montované stropy RECTOR.

 

Nové sídliská mimo centier miest rastú ako huby po daždi. A hoci sú tam ceny nehnuteľností rozhodne nižšie, bariérou, ktorú mnohí ľudia nevedia preskočiť sú problémy s infraštruktúrou, predovšetkým s dostupnosťou. Dnes je čoraz ťažšie nájsť dom alebo byt v novej zástavbe, ktorý by mal atraktívnu polohu - s rozvinutou cestnou sieťou, efektívnou verejnou dopravou a ľahkým prístupom ku všetkým výhodám, ktoré mesto ponúka. Investori preto čoraz častejšie hľadajú alternatívy na sekundárnom trhu s vedomím, že budú potrebné rekonštrukčné práce - často rozsiahle, vrátane prác, ako je napríklad výmena stropu v existujúcej budove. Prefabrikované stropy Rector sú ideálnou odpoveďou na tento dopyt na trhu, pretože umožňujú rýchlo, lacno a predovšetkým výrazne zlepšiť technický stav budovy. Stropy Rectobeton a Rectolight sú vhodné tak v prípade, keď je potrebná kompletná výmena stropu, ako aj v prípade, keď je potrebná len renovácia stropu.

Kedy renovovať a kedy vymeniť?

V starších budovách sú najbežnejším riešením nosníky z dreva alebo ocele. Každý z týchto materiálov časom degraduje - v prípade dreva to môže byť vlhkosť, hniloba a rast húb, zatiaľ čo oceľ vystavená vlhkosti po mnohých rokoch skoroduje, čo ohrozuje stabilitu celej konštrukcie. Samozrejme existujú prípady, keď sú pôvodné podlahové nosníky v dobrom stave a stačí ich len spevniť. Vystuženie je potrebné aj vtedy, ak sa strop časom prehol v dôsledku nadmerného zaťaženia, s ktorým sa v stavebnom pláne nepočítalo. Najčastejšie však vzniká potreba kompletne vymeniť strop v existujúcej budove, napríklad ak priečka nespĺňa súčasné požiadavky na požiarnu odolnosť. Súčasné predpisy podrobne špecifikujú parametre nosnosti (R), vzduchotesnosti (E) a izolačnej schopnosti (I) stropu pri požiari. Prefabrikované stropy Rector vo variantoch Rectobeton aj Rectolight v tomto ohľade spĺňajú požiadavky a umožňujú bezpečnú evakuáciu osôb z budovy v prípade požiaru. Keď sa hovorí o výmene stropu v existujúcej budove, nemožno opomenúť ani ďalšiu otázku, ktorá sa týka parametrov akustickej izolácie. Výmena starej podlahy za jedno z prefabrikovaných riešení, ktoré ponúka spoločnosť RECTOR, umožní znížiť prenos vzduchového a nárazového hluku medzi podlažiami, čo sa ľahko premietne do zlepšenia komfortu bývania obyvateľov.

Výmena stropu v starších budovách - kľúčová je hmotnosť!

Pred začatím projekčných prác na výmene podlahy v existujúcich budovách je dôležité si overiť, ako hmotnosť podlahy ovplyvní celú konštrukciu. Často sa zistí, že v starších budovách nie je možné nahradiť drevené, resp. oceľové trámy ťažkou betónovou podlahou alebo je potrebné dodatočné vystuženie základov. S podobnou situáciou sa možno často stretnúť aj pri plánovaní prístavby budovy. V tomto prípade sú rebierkové stropy RECTOR ideálnym riešením, pretože sú veľmi ľahké a vďaka použitiu technológie predpätého betónu vo výrobnom procese môžu dosiahnuť značné rozpätia. Napríklad najľahší zo stropov ponúkaných spoločnosťou RECTOR – Stropný systém RECTOLIGHT, váži  „len“ 175 kg/m², zatiaľ čo o niečo ťažší variant, RECTOBETON, váži 236 kg/m² (pri hrúbke stropu 16 cm). To je hmotnosť, ktorá je pre tradičné železobetónové stropy nedosiahnuteľná a ktorá môže dosiahnuť aj viac ako 500 kg/m². Nízka hmotnosť má aj ďalšie dôsledky - inštalácia takýchto stropov si nevyžaduje ťažkú techniku a výrazne uľahčuje dopravu vo vnútri budovy, čo samozrejme znižuje celkové náklady na rekonštrukciu.

RECTOBETON či RECTOLIGHT?

Montážne podpery sa nemôžu použiť v každej budove. Je to napríklad v prípade, keď z historických dôvodov nie je možné odstrániť starý strop. V takom prípade sa nad starým stropom navrhne a nainštaluje nový strop. V tomto prípade je vhodnejší systém RECTOLIGHT, ktorý umožňuje inštaláciu nového stropu čiastočne medzi existujúce podlahové prvky v budove, čím sa ušetrí cenný priestor. Inštalácia bez montážnych podpier sa používa aj v prípade, keď sú miestnosti veľmi vysoké alebo keď nie je možné podložiť inštalačné podpery na existujúci strop v budove pod stropom, ktorý sa má vymeniť. Stropy RECTOR vyžadujú jednu montážnu podperu pri rozpätiach do 4,5 m a maximálne dve podpery pri väčších rozpätiach. Okrem toho je možné stropy RECTOBETON aj RECTOLIGHT inštalovať aj bez montážneho podoprenia (RECTOBETON do 5,5 m, RECTOLIGHT do 5,9 m) výberom väčšieho počtu nosníkov alebo použitím silnejších variantov nosníkov. Rozdiel medzi uvedenými typmi podláh spočíva v rozdielnych spôsoboch ich finálnej úpravy zo spodnej pohľadovej strany. Systém RECTOBETON volia častejšie tí investori, ktorí chcú strop ukončiť omietkou a skryť inštalácie (napr. ventiláciu) počas montáže stropu. Na druhej strane pod systémom RECTOLIGHT sa zvyčajne zhotovuje podhľad, hoci ho možno ponechať aj nedokončený, čo v miestnosti vytvára zaujímavý a dizajnový efekt – priznaný strop.

Hoci sa rebierkové stropy RECTOR používajú najmä v novostavbách, ich výhody ocenia aj tí investori, ktorí plánujú výmenu stropov v existujúcich budovách. Okrem ekonomických výhod (nízke náklady na výstavbu stropu, eliminácia potreby dodatočných protipožiarnych náterov) je hlavnou výhodou rýchly čas realizácie. Okrem toho kvalifikovaní pracovníci spoločnosti RECTOR na základe dodaných údajov, ako sú presné rozmery miestností, umiestnenie nosných stien, typy deliacich priečok, funkcia budovy a jednotlivých miestností, zaťaženia a vrstvy využitia, vypracujú odborný návrh, pričom nosnosť stropu a jeho požiarnu odolnosť prispôsobia individuálnym potrebám budúceho užívateľa.

 

Rekonštrukcie objektov

Dopytový formulár

Poskytujeme Vám

  • NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKOV, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPÄTIE DO 9,80 m
  • NAJVYŠŠIA KVALITA MEDZI REBIERKOVÝMI STROPMI
  • BEZ NEŽIADÚCICH DEFORMÁCII A TRHLÍN
  • VEĽKÁ FLEXIBILITA - VYSOKÉ ZAŤAŽENIA, MOŽNÉ AKUSTICKÉ RIEŠENIA
  • RECTOBETON - TRADIČNÉ RIEŠENIE POUŽITEĽNÉ V KAŽDEJ STAVBE NA VŠETKÝCH JEJ ÚROVNIACH
  • RECTOLIGHT - MODERNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM POUŽITIA
  • DÔVERYHODNÉ RIEŠENIA SO 65 ROČNOU TRADÍCIOU
  • SPOĽAHLIVÁ FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA

Tipy

Adresa

RECTOR Slovakia, organizačná zložka

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

S L O V E N S K Á   R E P U B L I K A

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

Objednajte si Newsletter

Chcete dostávať najnovšie informácie o firme RECTOR Slovakia a jej aktuálnej ponuke? Objednajte si „Newsletter“ . Zaregistrujte sa pomocou nasledovného formulára.**

Facebook
YouTube